Listopad 1989: Z deníku rozhlasového posluchače

pondělí 9. listopad 2009 23:21

•  Ať už nahlížíme na sametovou revoluci a uplynulých dvacet let jakkoli, jisté je, že každý z nás, komu v té době bylo víc než osmnáct (nezletilé nechme jejich vlastnímu světu plnému lásek, sexu, zakázaného alkoholu a možná i jiných drog, studiu a rozmanitých hobby), tedy my ostatní jsme to období nějak a někde prožili. A mnozí z nás nabízejí ostatním svůj pohled na tento zlomový okamžik moderních čsl. dějin - lhostejno zda na internetu, v novinách, rozhlasových příspěvcích nebo ve své oblíbené hospodě.

Se svou troškou do mlýna si dovolím přijít i já – výpisem toho nejznámějšího ze svého posluchačského deníku, co předcházelo 17. listopadu 1989.


Zmíněný výraz posluchačský deník hned vysvětlím.


Zhruba od poloviny 70. let jsem se věnoval dálkovému příjmu rozhlasových stanic, tzv. rozhlasovému DX-ingu. Především na krátkých vlnách jsem monitoroval zahraniční stanice, přičemž před odesláním reportu o kvalitě přijímaného signálu jsem potřebné údaje zaznamenával do zvláštních sešitů. Souběžně s tím jsem do těchto sešitů zapisoval informace z domácího i světového dění, které jsem v té době považoval za důležité.


V uplynulých dnech, v souvislosti se Sametem 1989, jsem do jednoho z těchto sešitů znovu nahlédl. A pak si řekl, že na svém blogu uveřejním výběr z toho, co jsem tehdy považoval za důležité.


Začnu 1. listopadem 1989. Jde o autentické svědectví člověka, který, jako tehdy ostatně nikdo, netušil, že do pádu železné opony a historického politického převratu zbývá doslova jen pár dní.


A že to, o čem dlouhá léta snil a s přáteli v tzv. Realistickém kabinetu debatoval – tedy pád komunismu – se zanedlouho stane skutečností.


Výběr ze záznamů v posluchačském deníku.


1. listopadu 1989

Navázány diplomatické styky mezi Polskem a Jižní Koreou.

Pozn.: Za normálních okolností by takováto zpráva za zmínku snad ani nestála, za nenormálních ovšem ano. Tou nenormalitou je skutečnost, že komunistické režimy východního bloku Jižní Koreu neuznávaly, ba co víc, patřila k nejvíce nenáviděným zemím. Někdy jsem měl dojem, že politické kolonie Kremlu chovaly vůči Soulu větší zášť než k Jeruzalému. A to už bylo co říct.


3. listopadu 1989

Na velvyslanectví SRN v Praze 4000 občanů NDR. --- V krátkovlnném pásmu 19 metrů zachycena americká rozhlasová stanice WWCR. Anglicky v 16:58 světového času UTC,frekvence 15690 kHz, síla signálu na škále SINPO … 3.

Pozn.: WWCR (World Wide Christian Radio) byla v roce 1989 poměrně nová krátkovlnná stanice sídlící v Nashvillu, Tennessee, USA). --- Zaznamenán nový krátkovlnný rozvrh již nerušeného československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Programy byly přenášeny od 05,00 do 02,00 hod. SEČ na devíti kmitočtech v pásmech 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49 a 75 metrů. --- Izrael a Etiopie obnovily diplomatické styky. Poznámka: V 60. letech udržoval Izrael s mnoha africkými zeměmi dobré vztahy a poskytoval jim nemalou rozvojovou pomoc. Po jomkipurské válce 1973 se téměř všechny tyto státy od Izraele odvrátily a postavily se na stranu jeho arabských nepřátel. Cesta zpět k vzájemnému přátelství bylo dlouhá a komplikovaná.


4. listopadu 1989

Svobodná Evropa hlásí: Alexander Dubček vystoupil v leningradské televizi. --- Občané NDR mohou cestovat volně přes ČSSR; nemusejí se uchylovat na ambasádu SRN. --- Stotisícová demonstrace ve východním Berlíně.


5. listopadu 1989

Hlas Izraele v ruštině, zachycený v 18:00 SEČ v pásmu 19 metrů, referuje o syrském pilotovi, který přeletěl do Izraele.

Pozn.: Stalo se 12. 10. 1989, jednalo se o majora syrského letectva Abdela Bassema, který uprchl na stroji MiG 23 ML. --- Novým libanonským prezidentem se stal René Muawad, tehdejší protisyrský generál (dnes prosyrsky orientovaný politik) Michel Aún jej neuznal. Pozn.: Muawad podlehl 22. 11. 1989 atentátu. --- V pořadu Studio Kamarád Československé televize zpívala zpěvačka Jana Mařasová , na piano ji doprovázel její otec Luboš Svoboda. Pozn.: Luboš Svoboda s manželkou Janou nazpíval koncem 60. a začátkem 70. let Křesťanské songy, oba působili v Semaforu ve skupině Miloslava Šimka, ovšem vzhledem ke svému předchozímu nábožensky orientovanému repertoáru byli v částečné nemilosti.


7. listopadu 1989 (úterý)

Od uplynulého pátku odjelo do SRN přes Československo na 30 tisíc občanů NDR. Předtím desetitisíce přes ambasádu SRN v Praze a Varšavě, a rovněž přes Maďarsko - celkem cca 185 tisíc lidí. Mezitím prakticky denně v NDR protirežimní demonstrace. --- Izraelský ministr zahraničí Moše Arens v Tokiu. Souběžná zpráva: Arens informoval US státního tajemníka Bakera, že Izrael přijímá jeho návrh na jednání s Palestinci, ale bez Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Poznámka: Vně železné opony byl svět ještě normální. Chtělo by se zvolat: „Zlaté časy!“ Tehdy ještě platilo „ono zemanovské“, že s teroristy se nevyjednává, ale bojuje. OOP byla v Izraeli vnímána jako teroristická organizace – až do začátku 90. let, kdy se politika začala zvolna stavět z nohou na hlavu. Jen tak si lze vysvětlit, že se z šéfteroristy Arafata mohl stát politický partner. --- Svobodná Evropa převzala zprávu české disidentské Východoevropské informační agentury: Nedávný rozhovor se západoberlínským starostou Walterem Momperem v Rudém právu byl značně zkrácen a upraven. --- Monitorována ecuadorská rozhlasová stanice HCJB v 05:00 hod. UTC na krátkovlnném kmitočtu 11835 kHz; velmi dobrý signál. --- Demise vlády NDR.


8. listopadu 1989

Ráno monitoring ecuadorské stanice HCJB. V 05:30

hod. UTC dobrý signál na frekvenci 11835 kHz, od 06:00 nepříjemné rušení neidentifikovanou sovětskou stanicí na stejném krátkovlnném kanále, na sousedních kanálech zaznamenány Radio Free Europe a Radio Canada International. V 06:30 rušení sovětskou stanicí extrémní (v kódu SINPO hodnota 1). --- Demise politbyra východoněmecké komunistické strany SED. --- V Jordánsku po 22 letech parlamentní volby.


9. listopadu 1989

Ranní monitoring Radia HCJB na kmitočtu 11835 kHz (pásmo 25 metrů) – opět silné rušení vysílačem ze Sovětské unie. --- „Senzace: Občané NDR mohou cestovat volně do SRN přímo, netřeba přes Československo. Mnoho jásajících lidí na berlínské zdi.“


10. listopadu 1989

Ranní monitoring HCJB v pásmu 49 metrů – frekvence 6130 kHz. Rušení Hlasem Ameriky a Radiem Portugal. --- Odstoupil Todor Živkov, šéf bulharským komunistů. (Před třemi týdny ztloukla policie v Sofii účastníky ekologické demonstrace.) --- Ve vysílání Svobodné Evropy v češtině/slovenštině v pásmu 25 m podezření na jamming (umělé rušení – už téměř rok nefunkční), zvukově se jevilo jako zapnutí rušící nosné vlny, zakrátko tento jev z éteru zmizel.


11. listopadu 1989

Z vysílání západních médií se dozvídáme, že od 9. 11. 1989 bylo v NDR vydáno přes 2 miliony víz pro zájemce o cestu do SRN. Na několika místech oficiálně proražena berlínská zeď. --- Svobodná Evropa k údajnému rušení. Posluchači hlásí (v pořadu Vytočili jste číslo Svobodné Evropy), že na 19 a 25 metrech jamming zaznamenali, technické oddělení stanice ale říká, že o tom nic neví.


12.listopadu 1989

Přenos z vatikánu na ČT2 v 09:15 SEČ – kanonizace Anežky České.


13. listopadu 1989

Západoněmecká televize ARD poprvé vysílala live přenos ze zasedání východoněmeckého parlamentu. --- Československá Demokratická iniciativa požádala o registraci jako politická strana. --- V Praze na návštěvě předseda Světového židovského kongresu Edgar Bronfman. Vyslovil se pro spolupráci mezi československými a izraelskými podniky. --- V NDR šéfem parlamentu po dlouhých letech (od roku 1976) opět nekomunista: Günther Maleuda, šéf Demokratické rolnické strany Německa (DBP).


14. listopadu 1989

Ranní monitoring stanice HCJB v pásmu 49 metrů s dobrým signálem. --- V Bratislavě tři osvobozující rozsudky nad disidenty: Ponická – Maňák – Selecký. M. Kusý odsouzen podmínečně na 8/14 měsíců. Poznámka: Ve vězení byl v té době i Ján Čarnogurský, propuštěný až ve dnech sametové revoluce (23. 11. 1989 – osvobozen ve všech bodech obžaloby).


15. listopadu 1989

BBC přinesla zajímavé informace týkající se vodního díla Gabčíkovo- Nagymaros. Jednalo se o společný československo-maďarský projekt, od něhož Budapešť v roce 1989 jednostranně odstoupila a dokončena pak byla jen jeho slovenská část. Podle této rozhlasové relace by maďarské výdaje dosáhly v roce 1989 110 až 150 miliard forintů. Penále z původní odhadované částky (20 – 25 miliard forintů v roce zahájení stavby - 1977) by bylo nižší než skutečné náklady.


16. listopadu 1989

V Bratislavě demonstrace 500 lidí – policie nezasáhla.


Den D – 17. listopad 1989

Zahájen monitoringem kvality příjmu stanice HCJB. Ranní poslech od 05:00 UTC v pásmech 25 a 49 metrů. --- Brutálně rozehnaná demonstrace v Praze u příležitosti 50. výročí smrti Jana Opletala. Svobodná Evropa: Zasáhli výsadkáři, použity obrněné transportéry, roztaženy sítě. Zatím největší demonstrace za posledních 20 let – 30 tisíc až 50 tisíc občanů. --- Vznikl Křesťanskosociální klub při Hnutí za občanskou svobodu.Takový byl můj osobní pohled na události v rozmezí od 1. do 17. listopadu 1989. Kouzlo tohoto záznamu tkví v tom, že v době, kdy vznikal, jsem ještě netušil to, co víme dnes – že jsem svědkem historické chvíle, agónie Říše zla …

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00