Churva aneb Najděte rozdíl

úterý 16. březen 2010 07:52

•  Psal se patnáctý březen 2010. Datum v kalendáři připomínalo 71. výročí události, která představovala vstupní bránu do jedné z komnat pozemského pekla - budoucího holocaustu v českých zemích. Téhož dne byla v jeruzalémském Starém městě slavnostně otevřena synagoga Churva. Ve své době nejvýznamnější svatostánek odvěké metropole židovského národa, který měl stejně pohnutý osud jako národ sám.

Její kořeny sahají do začátku XVIII. století našeho letopočtu, kdy byla navrátilci z polské diaspory stavba zahájena. Nebylo jim ale přáno. Dostali se do finančních potíží a  v roce 1721 arabští věřitelé rozestavěnou synagogu zapálili.

 

Druhý pokus se setkal s úspěchem. Budování domu shromáždění (z hebrejského "bejt hakneset") bylo po osmiletém úsilí dokončeno v roce 1864. Synagoga se stala sídlem vrchního rabína aškenázské větve judaismu. Byla považována nejen za nejkrásnější, ale také nejdůležitější židovský svatostánek v Zaslíbené zemi.

 

Osudnou se jí stal vpád arabských armád do Palestiny po vzniku Izraele v květnu 1948.

 

V témže měsíci se odehrála bitva mezi Izraelci a Zajordánci o Staré město. Bojovníci židovské vojenské organizace Hagana, která tvořila základ budoucí regulérní armády nové republiky, vytvořili obranné stanoviště v komplexu Churvy. Odmítli přijmout výzvu Arabů ke kapitulaci a v nerovném boji byli nepřáteli přemoženi. Ti se nespokojili s tím, že na kupoli vyvěsili svoji vlajku, symbol triumfu. Vzápětí synagogu vyhodili do povětří.

 

Jak známo, jeruzalémské Staré město se stalo po skončení první arabsko-izraelské války součástí nového státu, Jordánského hášimovského království, který vznikl spojením Zajordánska s Přejordánskem. Když v šestidenní válce 1967 izraelská armáda Staré město osvobodila, byla Churva stále v ruinách, jak je patrné z obrázku č. 2 níže ve Fotopříloze. Nová situace sice vytvořila politické podmínky umožňující obnovu komplexu, leč z řady důvodů k tomu došlo až o desítky let později. Stavební práce byly zahájeny v roce 2005 a jak již bylo řečeno, slavnostně byla obnovená Churva v podobě z 19. století otevřena 15. 3. 2010.

 •

 A nyní porovnejme.

Když v historickém zápase o jeruzalémské Staré město zvítězili v roce 1948 Arabové, nejvýznamnější židovskou svatyni nemilosrdně zlikvidovali.

Když o devatenáct let později, v pořadí třetí arabsko-izraelské válce, byli úspěšnější Židé, nejenže nejvýznamnější muslimské svatyně (Skalní dóm a mešitu Al Aksá na Chrámově hoře, mimochodem nejsposvátnějším místě judaismu) nezničili, ale správu nad Chrámovou horou předali muslimské radě Waqf.

 

Právě v tomto diametrálně odlišném přístupu mezi oběma znesvářenými stranami ve Svaté zemi je skryt onen rozdíl, k jehož hledání jsem vyzval v nadpisu článku. Obnovená synagoga Churva po dlouhých desetiletích slouží svému duchovnímu účelu, ale nadto plní i funkci politického mementa: stala se trvalou připomínkou onoho odlišného přístupu k nepříteli.

 

 

Fotopříloha

 LN-BB-churva01a.jpg

... 1/ takto vypadla Churva v dobách největší slávy. Snímek z 2o. let XX. století

 

LN-BB-churva04a.jpg

... 2/ rok 1967. Churva v ruinách. (Shodou okolností "churva" v překladu  znamená ruinu.)

 

LN-BB-churva02a.jpg

... 3/ snímek z jedné mutace mých webových stránek. Pořídil ho Lunír Hanuš v roce 2007 a je z doby, kdy se na obnově synagogy třetím rokem intenzivně pracovalo

 

LN-BB-churva03a.jpg

... 4/ Churva v nové kráse. Snímek přinesly internetové noviny Jisrael Hajom

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00