Volby 2010: A máme tu první problém (Aktualizováno)

čtvrtek 27. květen 2010 13:45

•   České volby 2010 do dolní parlamentní komory ještě nezačaly a už se objevily první problémy. Týkají se distribuce hlasovacích lístků. Přesněji toho, že ne ve všech obálkách byly hlasovací lístky všech subjektů, jež v daném volebním kraji kandidují.

V neděli 23. 5. 2010 večer jsme se se ženou vrátili z týdenního pobytu v Praze zpět do našeho bydliště v Karlových Varech. (Údaj o bydlišti je pro tento příběh důležitý.) Ve schránce jsme našli také dvě obálky, jejichž barvu si netroufám definovat (já tvrdím namodralá, žena nazelenalá – tak si vyberte), v nichž by měly být všechny informace potřebné k nadcházejícím volbám.

 

Tedy a) Informace o volební místnosti; b) Informace o způsobu hlasování; c) Zkratky politických stran a politických hnutí a d) hlasovací lístky všech politických formací, jež v našem, tedy karlovarském volebním kraji, kandidují.

 

Pokud jde o body a, b a c, bylo všechno v pořádku. Překvapení nastalo, když jsme po otevření obou obálek (čirou náhodou s delším odstupem, takže nemohlo dojít k záměně) zjistili dvojí nesrovnalost.

 

Jednak některé hlasovací lístky byly do obálky vloženy dvakrát, což za zásadní problém nepovažuji. Mohly totiž k sobě elektrostaticky přilnout, což patří mezi jevy, které se v Karlových Varech občas stávají . Stačí vzpomenout na mediálně proslulou „losovačku“, kdy se v osudí šmátralo a šmátralo tak dlouho, až byl vytažen lístek s tím „správným zhotovitelem“ multifunkční sportovní arény. Podle tehdejšího výkladu organizátorů losování k sobě lístky ovšem elektrostaticky nepřilnuly, ale došlo k podobnému úkazu: přilepily se …

 

Za mnohem závažnější můžeme považovat skutečnost, že obě obálky, jedna určená mně a druhá ženě, neobsahovaly všechny hlasovací lístky. To znamená, že některé chyběly, přičemž v každém případě jiné.

 

Pro lepší přehled jsem výsledek toho, co jsme v obálkách našli, zpracoval do jednoduché tabulky.

 

Kandidující strana

1. obálka

2. obálka

Občané.cz

Hlasovací lístek (HL) chyběl

HL jeden

Věci veřejné

HL chyběl

HL jeden

Konzervativní strana

HL chyběl

HL jeden

KSČM

HL chyběl

HL jeden

ČSSD

HL dva

HL jeden

SPO Zemanovci

HL dva

HL dva

STOP

HL dva

HL dva

TOP 09

HL dva

HL dva

KDU-ČSL

HL jeden

HL dva

Pravý blok ...

HL jeden

HL chyběl

Strana zelených

HL jeden

HL chyběl

Suverenita ...

HL jeden

HL chyběl

Česká pirátská strana

HL jeden

HL chyběl

DSSS

HL jeden

HL jeden

SSO

HL jeden

HL jeden

ODS

HL jeden

HL jeden

 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že oba adresáti oněch obálek byli uvedeni v omyl a některé kandidující strany tak byly znevýhodněny.

 

Zkusme si představit situaci, že obálku s hlasovacími lístky obdrží člověk, který žije sám, o politiku se příliš nezajímá a vychází výlučně z toho, co ona obálka obsahuje. Pokud by obdržel stejný obsah jako my v obálce č. 1, vůbec by se nedozvěděl, že kandidují také strany Občané.cz, Věci veřejné, konzerativci a komunisté. Pokud jde o obálku č. 2, je podobně znevýhodněn Pravý blok, Strana zelených, Suverenita a Česká pirátská strana.

 

Z tabulky je také zřejmé, že v karlovarském volebním kraji kandiduje šestnáct stran. Je jich ale opravdu šestnáct, anebo v obou obálkách „ještě něco“ chybí?

 

Rozumím tomu, že lístky do obálek vkládali omylní lidé. Jsou-li ale v nepořádku dvě obálky ze dvou (víc jsem jich neměl možnost kontrolovat a ani mi to, obávám se, nepřísluší), pak se ptám, kolik takto neúplných obálek dorazilo k voličům v našem karlovarském volebním okrsku 39 – a kolik v celém volební kraji?

 

AKTUALIZACE

Že náš případ nebyl ojedinělý, dokazuje následující odkaz na článek v Karlovarském deníku. Klikněte SEM

 

 

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00