Je Klvaňa idiot?

sobota 5. červen 2010 22:33

•   Internet má, jak ostatně všichni víme, fantastickou výhodu.Připomíná ladění rozhlasového přijímače na krátkých vlnách. Lehkým pootočením knoflíku s nápisem Tune se po milimetrech posouváme z kontinentu na kontinet, ze státu do státu, z jednoho zahraničního rádia k druhému.

Stejně tak na síti sítí. Klikáme a navštěvujeme. Pěkný výraz, mohl by z toho být nový internetový slogan: Click and visit. (Ale nejspíš už existuje.)

 

Ano, klikáme a navštěvujeme. YouTube.com s videozáběry izraelské armády z operace na první lodi konvoje snažícího se prolomit blokádu Gazy, web turecké organizace Insani Yardim Vakfi, jež tuto akci zorganizovala, zpravodajský server Aktuálně.cz.

 

Na jeho stránkách se dočítáme pozoruhodné informace.

 

1/

Zastavme se nejprve u článku z 3. června 2010 „Šéf turecké charity: Nechtěli jsme na Izraelce střílet“. Nechtěli, ale stříleli, chtělo by se dodat.

 

V čele výše zmíněné charitativní (či spíše „charitativní“?) organizace stojí Bülent Yildirim. Patrně kouzlem nechtěného po návratu do Istanbulu přiznal, že to, co tvrdí izraelská armáda, je pravda.

 

Tedy:

 

  • deset osob na palubě lodě Mavi Marmara se zmocnilo izraelských zbraní;

  • Izraelci stříleli plastickými náboji, ale poté, co se aktivisté bránili (rozuměj: izraelské vojáky napadli – pozn. L. S.) a bili je různými předměty, začali Izraelci střílet ostrou municí;

 

Můžeme rekonstruovat (a video, které je k dispozici na YouTube.com to s mrazivou autentičností potvrzuje): Izrael konvoj nejprve pomocí komunikačních prostředků upozornil, že se blíží k nepřatelskému území podléhajícímu námořní blokádě a vyzval jej, chtějí-li jeho protagonisté, aby zásilka byla dopravena do Gazy, pokračovat v plavbě do přístavu Ašdod (na YouTube.com je k dispozici autentický záznam komunikace izraelské strany; na videu to mají na starosti dva námořníci v unifomě s výložkami důstojníků v hodnosti nadporučíka). Po odmítnutí (později uvolněné materiály hovoří o tom, že lidé komunikující na lodi Mavi Marmara Izraelcům doporučili, aby se vrátili do Osvětimi - asi jako kdyby němečtí aktivisté doporučili Čechům, ať se vrátí do Lidic) nezbývalo izraelské armádě nic jiného než to, co se pak skutečně stalo. Výsadek na palubu „vlajkové“ lodi.

 

(Že to jde i bez násili ze strany aktivistů, dokazuje případ irského plavidla Rachel Corrie ze dne 5. 6. 2010.)

 

Izraelci zpočátku neměli v úmyslu střelné zbraně použít, ale jak nechtěne potvrdil sám B. Yildirim, byli k tomu donuceni poté, co je lidé na lodi brutálně napadli různými „předměty“ (dnes už víme jakými) a ohrožovali zbraněmi, které (s největší pravděpodobností zraněným – pozn. L. S.) vojákům ukořistili. Říká-li pan Yildirim, že Izraelci zpočátku stříleli plastikovými náboji (kameraman Línek z České TV, který byl přítomen na jiné lodi konvoje, hovořil o paintballových kuličkách), svědčí to o mimořádné zdrženlivosti a ohleduplnosti izraelské strany.

 

Pozoruhodná je ovšem filosofie Bülenta Yildirima, vyjádřená v témže článku: „Byla by to sebeobrana, i kdyby (míněno lidé na lodi – pozn. L. S. ) začali střílet.“

 

Tento člověk také prozradil, že „ Turci naházeli zbraně do moře“. V článku ovšem chybí údaj o tom, jaké zbraně. Ukořistěné izraelské, nebo jejich vlastní? A v jaké fázi operace? Nestalo se tak v okamžiku, kdy bylo jasné, že aktivisté prohrají, protože se chtěli alibisticky představit světu jako neozbrojené oběti izraelského útoku?

 

2/

 

Ve stejném článku je také uvedeno, že „turecká vláda vyzvala Izrael, aby blokádu přerušil, stejně se včera (2. 6. 2010 – pozn. L. S.) vyjádřil britský premiér David Cameron,“ načež předseda jeruzalémské vlády Benjamin Netanjahu „to odmítl s tím, že pokud by blokádu zrušil, do Gazy by začaly proudit zbraně a rakety pro hnutí Hamas“.

 

V této souvislosti nabízím váženým čtenářům a potažmo politikům, kteří s myšlenkou na zrušení přístavní blokády v těchto dnech přišli, jednoduchou otázku k zamyšlení:

 

Kdyby Izrael přistoupil na svobodnou plavbu lodí do přístavu v Pásmu Gazy, jakým způsobem (když ne blokádou) by bylo možné zajistit, aby součástí nákladu nebyly Netanjahuem zmíněné zbraně a rakety, resp. komponenty pro jejich sestrojení?

 

3/

 

Doslova šokem pro mě byl článek na blogu Tomáše Klvani (míněn je blog na serveru Aktuálně.cz a příspěvek „Je Netanjahu idiot?“ datovaný 2. 6. 2010): šokem proto, že jsem dosud považoval bývalého mluvčího prezidenta Václava Klause za člověka s dobrým úsudkem založeném na zdravém rozumu, za výjimečně inteligentní osobnost.

 

Zdá se ale, že … posvícení opravdu není každý den (řečeno diplomaticky).

 

Klvaňa hovoří o „zpackaném útoku“ na lodě aktivistů. Píše, že „vpád na palubu civilního plavidla, k němuž zřejmě došlo mimo izraelské teritoriální vody, je neobhajitelný“. Budiž, je to jeho pohled na věc.

 

Kritizuje-li ale izraelskou akci, měl by nabídnout variantu.

 

Tomáš Klvaňa ji nabízí: „Představte si na chvíli, jak zklamaní by aktivisté museli být, kdyby měl Bibi (pro ty , kdo se nevyznají v lokální terminologii: míněn izraelský premiér – pozn. L. S.) tolik duchapřítomnosti a flotilu do Gazy po inspekci (zvýrazněno L. S.) pustil, případně ji pro kamery ještě doprovodil na místo určení.

 

Hovoří vůbec Tomáš Klvaňa o akci, jež se udála 31. května 2010, anebo se dočista pomátl?

 

Přejděme raději bez komentáře nejhloupější ze všech hloupých nápadů, jakým je izraelský vojenský doprovod konvoje do Gazy. Jako kdyby jeho autor nebyl znalcem blízkovýchodní problematiky, ale nezasvěceným členem osádky létajícího talíře, který omylem přistál na planetě Zemi.

 

Ovšem to, co pominout nelze, je skutečnost, že nebylo žádné „po inspekci“. Neví snad pan Klvaňa, že právě záměr (a z logiky věci povinnost) Izraele provést inspekci nákladu a zuřivý ozbrojený odpor propalestinských fanatiků vůči němu byl prapříčinou celého konfliktu?

 

Tak proč nám tady předkládá jako vážně míněné myšlenky takovéto nesmysly?

 

Proč uráží premiéra demokratického státu, který nese hlavní tíhu boje proti terorismu v oblasti Středního východu (a zaplatil za to pro české mudrlanty nepředstavitelnou cenu), větami o tom, že „Bibi si však minimálně desetiminutovku klidného rozjímání na téma politika a idiocie zaslouží“?

 

Neměl by se spíš Tomáš Klvaňa zamyslet nad základní otázkou, kterou jsem položil výše a znovu ji zopakuji:

 

Má snad on a jemu podobní rozumbradové recept na to, jak zajistit, aby při volném vstupu lodí do Gazy nebyly do Pásma pašovány zbraně všeho druhu?

 

Zbraně, jež pak budou sloužit k vraždění izraelských civilistů, aniž by teroristé museli překročit linii příměří mezi Pásmem Gazy a Státem Izrael?

 

Tak kdo je tady větší idiot?

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00