Unikátní fotokolekce: Latrun objektivem Lumíra Hanuše (I)

neděle 15. srpen 2010 00:01

•  Jsou malá místa na mapě světa, která proslula tím, že se zde narodili velcí Pozemšťané. A jsou jiná malá místa, jež vstoupila do učebnic dějepisu proto, že na nich mnoho obyčejných Pozemšťanů v krátké době přišlo o život. Namátkou: Thermopyly, Kresčak, Lipany, Borodino, Waterloo, Gettysburg, Zborov, El Alamein ...

Jsou to místa bitev. V tomto příspěvku k nim přiřadíme Latrun v Izraeli, neboť právě sem nás zavádí tato internetová fotopozvánka.


Nerad používám velká slova, ale jsem si jist, že půjde o fotopozvánku svého druhu unikátní. Alespoň v rámci českého webového prostoru.


Nejprve ale ...

Latrun aneb Co je dobré vědět


Jde o výšinu v Ajalonském údolí, z níž je možné kontrolovat silnici mezi Tel Avivem a Jeruzalémem. V době izraelské Války za nezávislost (1948-1949), kdy byl Jeruzalém obklíčen arabskými silami usilujícími o zničení nově vzniklé židovské republiky, mělo toto místo mimořádný strategický význam - právě s ohledem na  zásobování budoucího izraelského hlavního města.


Jednotky izraelské armády se průběhu Války za nezávislost v období od května až července 1948 několikrát pokusily latrunskou výšinu dobýt, ale bez úspěchu. Proto bylo nutné narychlo vybudovat 25 km dlouhý silniční obchvat Latrunu, známý jako Barmská cesta, kudy následně proudily do Jeruzaléma životně potřebné zásoby.


Latrun zůstal v držení Jordánska, od prosince 1948 nového státu pro palestinské Araby na Západním břehu, do června 1967, kdy byl obsazen izraelskou armádou během vítězné Šestidenní války.


Na latrunské výšině se nachází budova opevněné policejní stanice z období britského mandátu, jedna z řady tzv. Tegartových pevností, jejichž výstavbu inicioval britský policejní důstojník Sir Charles Tegart. Dnes je komplex součástí  ojedinělé vojenské historické expozice známé jako Památník a muzeum obrněných sborů.


A právě do tohoto muzea se podíváme prostřednictvím snímků Lumíra Hanuše z Jeruzaléma, vědeckého pracovníka tamní Hebrejské univerzity.


Na této pilotní stránce nabízíme úvodní kolekci – ještě bez toho, co dělá Latrun Latrunem. Tedy bez fotografií pravděpodobně nejrozsáhlejší sbírky tanků na světě. A nejen tanků. Postupně budeme s Lumírem Hanušem, v sadě šesti pokračování, nabízet fascinující sbírku vojenské techniky, tak jak je na prostranství kolem latrunské pevnosti k vidění.


Nuže tedy: Vítejte u úvodního dílu cyklu, který nás zavede do míst, kam se většina českých internetových surfařů (o surfařkách nemluvě) pravděpodobně nikdy nevypraví.


Vítejte v Latrunu objektivem Lumíra HanušeJak tedy do Latrunu? Nejlépe letecky. Po přistání na Ben Gurionově mezinárodním aeroportu autem po dálnici č. 1 směrem na Jeruzalém. U latrunské mimoúrovňové křižovatky odbočíme vpravo na silnici č. 3 a za několik okamžiků jsme na místě. Z dálky je patrný symbol muzea – tank postavený na bývalé vodárenské věži. A tímto snímkem náš cyklus také zahájíme. S dovětkem: je-li u obrázku uveden zdroj, nepochází z objektivu Lumíra Hanuše. A naopak, což platí o  naprosté většině fotografií.

 

Latrun030.jpg

 

 

... tank na bývalé vodárenské věži. Jde o americký Sherman M4, kterému se budeme podrobněji věnovat v  příštím pokračování tohoto cyklu. Otcem myšlenky umístit tank do této pozice byl aluf (generálmajor) Moše Peled, o němž si v tomto příspěvku ještě přečteme. Problém s tím,  že nosnost věže byla nižší (25 tun) než váha tanku (34 tun) vyřešil generál rozkazem, aby z něj byl vymontován motor a převodovka.

 Latrun001b.jpg

Foto: Web památníku


... pro lepší orientaci nabízím letecký snímek na latrunský komplex.  Vlevo nahoře  je patrný tank na věži, uprostřed pevnost s rozlehlým nádvořím, vpravo amfiteátr

 

 
Latrun031.jpg


... celkový pohled na latrunskou  pevnost z nádvoříLatrun002.jpg


...   údaje na budově  na zadní části obrázku informují o tom, že v areálu se nachází  Mezinárodní středisko zabývající se studiem stěhování ptactva a Muzeum židovských vojáků bojujících ve druhé světové válce. Blíže k objektivu čteme nápis Jad Laširion - Muzeum obrněných sborů a dovětkem:  Nejrozmanitější sbírka obrněných vozidel na světě.


Otevírací doba

Ne - Čt ... 8,30 - 16,30

Pá ... 08,30 - 12,30

So ... 9,00 - 16,00Latrun004.jpg


... pohled na vchod do pevnosti, nad níž vlaje zelenočerná vlajka - symbol Izraelských obrněných sborů. Pod vlajkou vidíme  věž, jež je uvnitř umělecky přetvořena na Věž slz. Stěny jsou pobity  kovem z tanků a po nich stéká voda. Autorem je Dani Karavan,  izraelský umělec zabývající se pamětními monumenty.Latrun001.jpg


... kámen s nápisem uvádějícím, že přilehlý lesík je věnován památce Chaima Laskova. Jednoho ze dvou generálů, kteří mají s Latrunem a  tamním památníkem mnoho společného. Tím druhým je generál Moše Peled (o něm níže).Latrun026.jpg

Foto: Open Source


Chaim Laskov (*1919) člen Hagany  • za druhé světové války v britské armádě  •  během Války za nezávislost účastník bojů o Latrun  •  velitel izraelského  letectva  •  v sinajském tažení 1956 velitel divize  •  od 1958 náčelníkem generálního štábu •  od 1961 v civilu - generální ředitel Správy přístavů  •  1972 prvním  vojenským  ombudsmanem  •  1973 v Arganatově komisi zabývající se Jomkipurskou válkou  •  nejvyšší dosažená hodnost rav aluf (generálporučík)  •  zemřel 1983
Latrun005.jpg


... vyhlídkové místo na nádvoří před pevností věnované alufu (generálmajoru) Mošemu PeledoviLatrun006.jpg

Foto: Jody Harmon web


Moše Peled • duchovní otec latrunského památníku  •  za Jomkipurské války velitel divize na Golanech  •  velitel obrněných sborů Izraele •  předseda sdružení Armor Association v letech 1986 - 2000Latrun003.jpg


... součástí areálu je i obří latrunský amfiteátr. Zde se konají vojenské ceremonie, např.  slavnostní vyřazování důstojníků obrněných sborů.Latrun007.jpg


... celkový pohled na Zeď se jmény - padlých příslušníků Obrněných sborů, zejména tankistů, ve všech válkách za izraelskou existenci, bezpečnost a nezávislost. Všem, kdo položili život,  náleží nejvyšší pocta, neboť platí: bez silného obranného vojska nebylo by Státu Izraele.


Pamětní stěna  je rozdělena  do několika historických sektorů:

30. 11. 1947 - 28. 10. 1956

24. 5. 1948 - 11. 6. 1948

29. 10. 1956 - 4. 6. 1967

5. 6. 1967 - 5. 10. 1973

6. 10. 1973 - 5. 6. 19826. 6. 1982 - 21. 4. 1988

21. 4. 1988 - 30. 4. 1998

1. 5. 1998 - 11. 7. 2006

12. 7. 2006 - do současnosti
Latrun008.jpg


...  jeden z věnců u Zdi se jmény - v maďarských národních barváchLatrun009.jpg


... Památník židovským partyzánům a  bojovníkům v hnutí odporu v ghettech
Latrun011.jpg


... část desky památníku se seznamem zemí, v nichž se židovští partizáni zapojili do protinacistického odboje. Československo nechybí.
Latrun010.jpg


... trapistický klášter na protějším kopciLatrun012.jpg


... panelová naučná expoziceLatrun013.jpg


... znak izraelské armády na Zdi se jmény - s hebrejským nápisem dole v emblému zprava doleva Cva Hagana Le Jisrael, anglicky Israel Defence Forces (celosvětově známá zkratka IDF). Českých ekvivalentů je více: Izraelská obranná armáda, Armáda na obranu Izraele, Izraelské obranné síly. Autor blogu preferuje a také zde používá variantu Obranné vojsko Izraele.Latrun014.jpg


... znak Obrněných sborů Izraele - dole v emblému hebrejsky, opět zprava doleva, Chel Haširion, anglicky Armored Corps. (V britské angličtině Armoured Corps).
Latrun015.jpg


... prostá vstupní brána do expozice Obrněné sbory tehdy a nyní. Vlevo je technika od roku 1948,  u šipky vpravo je uveden letopočet 2010. Vlastní expozici bude věnováno  šest pokračovaní tohoto cyklu.
Latrun016.jpg


... informační panel popisující  vítěznou bitvu o Latrun v rámci Šestidenní války 1967. V této souvislosti nutno upozornit, že v některých českých článcích o Latrunu je mylně uvedeno, že "za suezské krize tu proběhla mohutná tanková bitva,   ve které Izraelci zvítězili a uvolnili tak blízké údolí pro spojení s Jeruzalémem" (a tak podobně).  Nikoli, k dobytí Latrunu došlo, jak jsme již uvedli,  až v červnu 1967.Latrun017.jpg


...  v popředí Zeď se jmény, za ní vlajky zemí  tvořících koalici proti státům Osy - mezi nimi desátá zleva i československá. Vlevo od stožárů Památník aliančních sil tvořený sovětským, americkým a britským tankem (také tomuto památníku bude věnována samostatná zmínka v závěrečném, sedmém dílu)Latrun020.jpg


... nezvěstní, ale nikoli zapomenutí. Uvnitř památníku je fotoexpozice věnovaná pohřešovaným vojákům Obrněných sborůLatrun019.jpg


... nezvěstní, ale nikoli zapomenutí (2)Latrun018.jpg


... nezvěstní, ale nikoli zapomenutí (3)Latrun021.jpg


... výstava obrazů namalovaných příslušníky Obrněných sborů (1)Latrun022.jpg


... výstava obrazů namalovaných příslušníky Obrněných sborů (2)
Latrun023.jpg


... není vlajka jako vlajka. Tato je spojena s úchvatným příběhem vojenské odvahy a hrdinství. Vztahuje se k Jomkipurské válce 1973.

 

Příběh

Když Izrael v 1967 obsadil Sinajský poloostrov, vybudoval na východních březích Suezského průplavu,  obou Hořkých jezer a jezera Timsa obranný systém známý jako Bar Levova linie (pojmenovná po náčelníku generálního štábu Obranného vojska Izraele Chaimu Bar Levovi). Sestávala z řady opevnění a opěrných bodů s cílem zdržovat a v rámci možností co nejvíce  oslabovat útočící jednotky nepřátelské armády. To se mělo naplno projevit během Jomkupirské války v říjnu 1973, leč první  atak Egypta byl tak masivní, že byla všechna opevnění dobyta - až na jednu na severním úseku fronty, která nesla kódové označení "Budapest".


"Posádka se udržela až do samého konce války a  "Budapest" se tak stala jediným opěrným bodem Bar Levovy linie, který se Egypťanům přes veškerou snahu nepodařilo dobýt," píše v knize Arabsko-izraelské války někdejší izraelský prezident Chaim Herzog, sám aktivní voják.


Hovořili jsme ovšem o vlajce.  Ta, ač utrpěla bojové šrámy, plápolala v horkém sinajském vzduchu nad pevností dál, i v nejkritičtějších  fázích Jomkipurské války. A ti nejstatečnější, kdo v jejím stínu hájili a uhájili opevnění, si zasloužili vyznamenání. Oceněno bylo celkem pět vojáků:Latrun027.gif


... medaile Za hrdinství. Tou byl dekorován rav turai ruišon (seržant) Moše LevyLatrun028.gif


... medaile Za statečnost. Obdrželi ji turai rišon (desátník) Šlomo Balaban - in memoriam, rav turai rišon (seržant) Ram Cohen - in memoriam a turai (vojín) Dov GersteinLatrun029.gif


... medaile Za zásluhy. Udělena byla serenu (kapitánu)  Šaulu Mosesovi,  jenž vedl dvojici tanků Patton (patřily do formace 9. praporu), které v první hodině války přikvačily na pomoc pevnosti "Budapest" a sehrály klíčovou roli při odražení úvodního egyptského útoku onoho kritického odpoledne 6. října 1973
Latrun024.jpg... víte, kdo je  MACHAL ?  Tímto hebrejským akronymem se  označuje  zahraniční dobrovolník bojující na straně Izraele za jeho nezávislost  v letech 1947-1949, lhostejno zda židovského nebo jiného původu. Bylo jich,  machalniků, jak je můžeme "poslovanštit",   mužů i žen,  na tři a půl tisíce. Domů se z bojišť Země Izrael nevrátilo 119 těchto dobrovolníků.  Přišli z třiačtyřicetí zemí. Zastoupeny jsou všechny kontinenty, z evropských států nechybí Československo.


Právě jim - "machalnikům" - je věnována tato deska cti.Latrun025.jpg... motto z biblické knihy proroka Izaiáše, kapitola 41, verš 6: "Jeden druhému pomáhal a bratru svému říkal: Posilň se."

Na konci jedné z krvavých bitev o Latrun, Reuven Huber, voják brigády Givati, vzal zraněného machalnika a na zádech odnesl z bitevního pole. Za úsvitu, když s ním došel do Chuldy, zjistil, že zraněný bojovník je mrtev.


Totožnost  dobrovolníka zůstala neznámá.


Oběma je věnována tato skulptura, kterou končí úvodní část cyklu o vojenském muzeu v Latrunu.

 

••

 

Máte-li zájem pokračovat, klikněte na odkaz uvedený níže.

 

 

Pokračování najdete ZDE

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00