Unikátní fotokolekce: Latrun objektivem Lumíra Hanuše (V)

pondělí 16. srpen 2010 01:01

•  Toto je pátá část fotokolekce Lumíra Hanuše  pořízená v  izraelském  vojenské muzeu v Latrunu. Nabízí závěrečnou přehlídku bojových tanků.

 

 

OBSAH TOHOTO DÍLU

 

Panter ... Chieftain … Leopard … AMX-13 … Sheridan … Walker Bulldog … Charioteer … Centurion/Šot … Merkava … Jisrael Tal

 

 

 

Flag-CH.png

Latrun072.jpg


... švýcarský tank Pz 61 (Panzer 61). Ve výzbroji švýcarské armády od začátku šesté drekády XX. století.

ˇ

Latrun073.jpg 


 


Flag-GB.jpg

Latrun074.jpg


... Chieftain, hlavní bojový tank britské armády v 60. a 70. letech XX. století. Zde ve verzi Mk 3. Něco víc o něm se dozvíme níže v pojednání o izraelském tanku Merkava.

ˇ

Latrun075.jpg Flag-BR.jpg

Latrun078.jpg


... západoněmecký tank Leopard 1. Do výzbroje Bundeswehru uveden v polovině 60. ket XX. století.

ˇ

Latrun079.jpg Flag-FR.jpg

Latrun080.jpg


... AMX-13, lehký francouzský tank vyráběný v různých verzích v letech 1953 až 1985.  První moderní poválečný stroj zakoupený IDF v roce 1956.  Tyto typy se zapojily do Suezské kampaně 1956 a zúčastnily se bojů s Egypťany o kontrolu sinajského průsmyku Mitla. Ve výzbroji byly rovněž v Šestidenní válce 1967.

ˇ

Latrun081.jpg 

 


Flag-US.jpg

Latrun086.jpg


... americký lehký tank M551 Sheridan. Ve výzbroji US Army od konce 60. let do roku 1996. Bylo možné jej převážet vrtulníky i snášet na padácích. Z hlavního 152 mm kanónu bylo možné odpalovat jak konvenční, tak protitankové řízené střely Shillelagh.  Pojmenován po unijním generálu z doby americké občanské války  Philipu H. Sheridanovi. Tyto stroje sloužily ve Vietnamu (do roku 1975), nasazeny byly během operace v Panamě 1989 a  zúčastnily se První války v Zálivu 1991.

ˇ

Latrun087.jpg Flag-US.jpg

Latrun088.jpg


... předchůdcem Sheridanu byl tank M41 Walker Bulldog, zde ve verzi A3. Pochází z 50. let XX. století, jde o další z řady lehkých tanků. Pojmenován po generálu US Army, který jako voják prošel oběma světovými válkami a v Koreji působil jako velitek 8. armády.  Pamětníci mezi návštěvníky těchto stránek si možná vzpomenou, že gen. Bulldoga stihl v roce 1950 v Koreji stejný osud jako o pět let dříve gen. Pattona v Německu - zahynul na následky autonehody. Tanky M41 se uplatnily zejména v korejské a  také ve  vietnamské válce.

ˇ

Latrun089.jpg 

 Flag-GB.jpg

Latrun142.jpg


... bristký stíhač tanků Charioteer z 50. le t XX. století. Několik těchto strojů měly k dispozici ozbrojené složky teroristické organizace PLO, které se střetly s izraelskou armádou v rámci Operaci Lítání 1978.

ˇ

Latrun143.jpg

Na několika dalších obrázcích bude k vidění britský tank Centurion vyráběný ve Spojeném království od ledna 1945 do začátku 60. let.  Patří k těm tankům, které byly v Izraeli modifikovány a v Obranném vojsku Izraele používány  pod označením Šot ve verzích Meteor (s původním motorem téhož jména) a modernizovaných variantách Kal Alef, Bet, Gimel a Dalet. Uplatnily se zejména v Šestidenní a Jomkipurské válce.

 

 


Flag-GB.jpg

Flag-IL.jpg

Latrun113a.jpg


... tank Centurion Mk V 20 pdr. Velké množství těchto strojů bylo zakoupeno izraelskou armádou v 60. letech.  Původní stroje měly originální 20librový kanón  Ordnance QF20 pdr a benzinový motor Meteor. Sloužily v obrněných formacích IDF spolu se Shermany M-50 a 51 a francouzskými AMX-13. Centuriony ovšem, jak již uvedeno výše, prošly v izraelských zbrojovkách rozsáhlou sérií vylepšení, k nimž patřila instalace britského 105mm kanónu.

ˇ

Latrun114a.jpg
Flag-GB.jpg

Flag-IL.jpg

Latrun107.jpg

... ještě než si řekneme pár slov k tomuto tanku, uděláme pro zpestření malou odbočku. Poznat, o jaký typ se jedná, není pro zahraniční návštěvníky  latrunské expozice vždy snadné. Většina cedulek je sice popsána nejen hebrejsky, ale i anglicky, menší část jich je pouze v hebrejštině. Ovšem i  hebrejsko-anglické nápisy mohou  působit jistý problém. Příkladem je označení na informační ceduli před tímto strojem zobrazené níže.Latrun108a.jpg


... zatimco anglický nápis říká, že jde o tank Centurion v modifikaci provedené Obranným vojskem Izraele, teprve z hebrejsky psaného údaje se dozvíme (ve spodním řádku vpravo), že jde o verzi Šot - Kal Alef.


Velké množství těchto strojů pořízeno pro IDF před i po Šestidenní válce 1967.  Do upravených verzí byla pro zvýšení výkonu a spolehlivosti instalována nová pohonná jednotka - moderní převodovka a zejména naftový  motor.  Takto modifikované Centuriony, nyní vlastně Šoty, hrály klíčovou roli na Sinaji a Golanských výšinách během Jomkipurské války 1967 a nasazeny byly i v protiteroristické operaci Mír pro Galileu 1982.

ˇ

Latrun108.jpg


... porovnáme-li tento TTD Panel s předchozím, vidíme, že v upraveném Centurionu došlo k o původnímu o zvýšení výkonu o 100 HP. Výměna se týkala také  hlavního kanón tanku: místo 20librového byla použita ráže 105 mm. Flag-GB.jpg

Flag-IL.jpg

Latrun084.jpg

ˇ

Latrun150.jpg


... dva záběry modifikovaného Centurionu ve verzi Šot-Kal Gimel

ˇ

Latrun151.jpg 

 Flag-GB.jpg

Flag-NL.jpg

Latrun062.jpg


...  ačkoli ženijní technice je  věnována  další část tohoto seriálu, zde alespoň jedna ukázka.  Centurion ve speciální verzi  jako mostní tank používaný v minulém století nizozemskou armádou.

ˇ

Latrun063.jpg Zlatým hřebem fotosérie tanků budou všechny čtyři varianty izraelského stroje Merkava, jednoho z nejlepších tanků současnosti.Latrun-model2.jpg

Foto: Autor blogu

... ilustrační foto: Model Merkavy 3 na PC stole autora blogu, kde dostal tento seriál konečnou internetovou podobu. Vlevo Jonathan Netanjahu, bratr současného  premiéra Benjamina N. (psáno v srpnu 2010), hrdina osvobozovací protiteroristické operace v Entebbe 1976, během níž, žel, přišel o život. V pozadí nynější prezident Šimon Peres.


 

Uším pacifistů to libě znít rozhodně nebude, ale Merkava je důkaz, jak významně přispívají války a vojenství k technickému pokroku.


V Šestidenní válce byly izraelské tankové formace konfrontovány nejen s početní převahou nepřítele, ale také se stroji, které v mnoha směrech předčily ty, jež bojovaly ve službách IDF. Řeč je samozřejmě o sovětských T-55 a zejména T-62.  Izraelci měli v té době ve výzbroji  Pattony M48, Supershermany 51, francouzské AMX-13 a britské Centuriny včetně vlastních modifikací. S nimi armády Egypta, Sýrie i Jordánska porazili, nicméně po racionální analýze vítězné války bylo nutné přiznat: izraelská armáda potřebuje novější, modernější a účinnější tank - už s ohledem na to, že vývoj bojové techniky se nezastaví ani v Sovětském svazu, hlavním dodavateli tanků nepřátelským armádám.


Zpočátku po Šestidenní válce se zdálo, že roli nového modelu převezme Chieftain (viz obrázek výše), britský tank, který měl být licenčně  vyráběn v izraelských zbrojovkách.  Součinnost mezi oběma stranami byla dohodnuta už v šestašedesátém a po (Šestidenní) válce byl vývoj nového tanku, na který z izraelské strany dozíral jeden z nejlepších tankových odborníků západního světa, generál Jisrael Tal (věnujeme mu odstavec níže), urychlen.  Arabské státy sledovaly celou situaci s krajní nelibostí a po čase sáhly k osvědčené vyděračské taktice.  Některé z nich stáhly z Bank of England zlaté rezervy,  objevily se hrozby sankcí,  docházelo k útokům na britské ambasády.  Vláda v Londýně  po tomto nátlaku od společného projektu v listopadu 1969 odstoupila.


I v tomto případě ale platí, že všechno špatné je k něčemu dobré. A že Arabové si nikterak nepomohli. Izraeli nezbylo než zahájit vývoj a posléze výrobu vlastního stroje, a tak spatřila světlo světa Merkava. Jeden z nejlepších tanků moderní doby. Také u jeho zrodu stál Jisrael Tal.

Latrun-tal1.jpg


... Jisrael Tal (* 1924). Na snímku s výložkami alufa - generálmajora. Za sinajské kampaně 1956 velitel brigády, v Šestidenní válce 1967 stál v čele obrněné divize, v závěru Jomkipurské války 1973 velel jižní frontě.  Od roku 1970 šéfem týmu, který se podílel na vývoji tanku Merkava. Jeden z největších tankových odborníků v moderních dějinách válčení. Jeho portrét zdobí Stěnu nejslavnějších velitelů tankových sborů v Pattonově vojenském muzem v americkém Fort Knoxu. Spolu s  vyobrazením svého krajana M. Peleda, Američanů Pattona a Abramse a Němce Rommela. V roce 1997 obdžel nejvyšší státní vyznamenání, Izraelskou cenu. 

Merkava

Flag-IL.jpg

Latrun125.jpg

 

 

... Merkava Mk 1, první z řady tanků domácí produkce. Po letech příprav, vývoje a testů byla výroba zahájena na konci sedmé dekády a tyto stroje tak již mohly být použity během protiterorisristické kampaně Mír pro Galileu 1982.

ˇ

Latrun126.jpg


Latrun127.jpg


... Merkava Mk 2. Ve službě od roku 1983. U tohoto typu byla zavedena řada vylepšení, které vyplynulo z nasazení Merkavy 1 na libanonském bojišti 1982.


ˇ

Latrun128.jpg
 Latrun129.jpg


...  Merkava Mk 3. Výrazně modernizovaná verze Merkavy 2. Jak je zřejmé z TTD Panelu, stroj byl osazen novým kanónem ráže 120 mm. Došlo ke zvýšení výkonu motoru na 1200 HP. V obrněných sborech IDF je od roku 1990.

ˇ

Latrun130.jpg
 Latrun131.jpg


...  Merkava Mk 4. Špičkový tank jednadvacátého století, do izraelských obrněných formací zařazen v roce 2004. Místo TTD Panelu přinášíme v textovém přehledu výběr toho nejdůležitějšího, co je pro tento tank charakteristické.


Osádka: je čtyřčlenná ve složení velitel, střelec, nabíječ, řidič. Tank je vybaven 120mm samočinně nabíjeným kanónem opatřeným termických ochranným rukávem (proti mikroohybu způsobenému tepelnými změnami), třemi kulomety 7,62 mm a 60 mm minometem. Systém řízení palby je ovládán computerem., nechybí ATS – zařízení pro automatické sledování cíle. Dále je k dispozici panoramatický zaměřovač s noční termovizní a laserový dálkoměr. Kolem celého tanku jsou instalovány kamery, které umožňují sledovat situaci 360° horizontálně a monitorován je také prostor nad tankem.


Ve snaze dosáhnout maximální odolnosti před účinkem protitankových řízených střel byly na kovovou konstrukci tanku instalovány moduly vícevrstvého pancéřování, relativně snadno vyměnitelné i v bojových podmínkách. Pasivní ochranu řidiče představuje pohonná jednotka umístěná v přední části tanku. Tvořena je dvanáctiválcovým diesel motorem s výkonem 1500 koňských sil a pětistupňovou automatickou převodovkou. Dobíjení akumulátorů zajišťuje pomocná centrála. Speciální zavěšení umožňuje rychlou jízdu i na čedičovém podloží skalnatého terénu Golanských výšin. Tank dokáže v poli vyvinout maximální rychlost 55 km/h.


Za pozornost stojí ochranné a detekční systémy tanku. Interiér je vybaven individuálně nastavenou klimatizací a mžikově reagujícím protipožárním systémem. Uzavřená cirkulace vzduchu umožňuje přežití osádky i při eventuálním chemickém nebo biologickém útoku. Tank může působit také v podmínkách jaderné války. Detekční elektronika hlásí ozáření laserovými paprsky užívanými k navádění protitankových řízených střel a je s to rozpoznat signály senzorů nepřátelské munice působící na tank shora.


Těchto několik základních údajů poskytuje alespoň rámcový obraz o Merkavě 4, jednom z nejvýkonnějších a současně nejlépe chráněných tanků současnosti s mimořádně přesným systémem řízení palby. Je užitečný jak pro boj v otevřené krajině, tak v městské zástavbě, což je vzhledem k charakteru blízkovýchodního konfliktu vlastnost nanejvýš potřebná. Poskytuje dostatečně kvalitní pasivní ochranu osádce i zásobě střeliva, disponuje mohutnou palebnou silou a pro užití v poli i bojích v nepřátelských městech je optimálně pohyblivý.


Tank Merkava obecně, a Mk 4 zvlášť, patří k těm vojenským prostředkům vyvinutým a vyrobeným v Izraeli, na něž může být tamní armáda, zbrojní průmysl i obyvatelstvo právem hrdé, protože s maximální účinností přispívají k bezpečnosti státu a ochraně jeho existence.


••

 

Merkava je současně symbolickou tečkou za tankovou částí našeho seriálu.  Co nás čeká v příštím díle? Nechte se překvapit.

Pokračování najdete ZDE 

 

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00