Unikátní fotokolekce: Latrun objektivem Lumíra Hanuše (VI)

pondělí 16. srpen 2010 02:01

• Toto je šestá část fotokolekce Lumíra Hanuše pořízená v  izraelském vojenském muzeu v Latrunu. Zatímco v minulých třech dílech přinášela tanky,  v tomto pokračování nabízíme obrněná vozidla včetně transportérů (OT) a bojových vozidel pěchoty (BVP), vyprošťovací vozidla a na závěr  dělostřelecké tahače.

OBSAH TOHOTO DÍLU

●   Marmon-Herrington … Bren Carrier … Universal Carrier … Staghound … AML-90 Panhard … M2 … M113 … BTR-50 … Achzarit … RBY Mk 1 … Centurion ARV … BTS-2 … Scout Ford … Ferret … Saladin … BTR-40 … BTR-152 … BTR-60 … BRDM-2 … MRDM-2 ... Kačena … BMP-1 … ATS-59 … AT-L   ●Flag-SA.jpg

Latrun154.jpg


... Marmon-Herrington Mk4f. V Jižní Africe vyrobený kolový obrněný vůz používali Britové v čase mandátu v Zajordánsku. Během Války za nezávislost 1948 se izraelská armáda zmocnila několika těchto vozidel. Jedno z nich, pojmenované Ferocious Tiger (Zuřivý tygr),  se zúčastnilo Operace Danny, jejímž cílem bylo obsazení Lodu a Ramly. Vozidlo je vyzbrojeno dvouliberním (40 mm) britským kanónem Ordnance QF 2-pounder.

Latrun155.jpg---

 


Flag-GB.jpg

Latrun156.jpg


... britský pásový obrněný transportér (OT) Bren Carrier vybavený plamenometem.  V čase Války za nezávislost 1948 se tato vozidla dostala do izraelských rukou, ale Obranné vojsko Izraele (IDF) je do služby nezařadilo. Na rozdíl od OT zobrazeného na snímku níže.

Latrun157.jpg---


Flag-GB.jpg

 

Latrun158.jpg


... Universal Carrier, britský pásový obrněný transportér. Asi stovka těchto vozidel byla použita egyptskou armádou v bojích proti Izraeli na severu Sinaje a v oblasti Negevu. Řeč je o období Války za nezávislost 1948, během níž se mnoho z nich dostalo do držení IDF.  zařazeny byly do sestavy negevské brigády Jižního velitelství.  Vyzbrojeny by kulometem Bren, což je v Británii přepracovaný a vyráběný čsl. prvorepublikový lehký kulomet ZB 26.

Latrun159.jpg---

 

Flag-US.jpg

 

Latrun160.jpg


... americké obrněné vozidlo Staghound. Vyráběné  za WWII ve Státech, ale dodáváno výhradně Velké Británii. V roce 1952 byla izraelská armáda vybavena tuctem těchto vozidel  v rámci formovaní velitelství průzkumného oddílu. Později byly prodány Nicaragui, kde našly uplatnění při občanské válce 1979.

Latrun161.jpg---


 

Flag-FR.jpg

Latrun162.jpg


... AML 90 Panhard. Francouzský lehký obrněný vůz vyráběný od začátku 60. let XX. století. Vybrán pro službu v parajednotce "Duchifat" (Dudek) založené 1966.  V jejím čele stál tehdy seren (kapitán), dnes aluf (generálmajor) Ehud Šani. Formace v síle čety se zúčastnila během Šestidenní války 1967 v rámci brigády Harel bojů na přístupové komunikaci  k  Jeruzalému a bojů u Tel el Fullu severně od izraelského hlavního města. V roce 1968 se zapojila do protiteroristické vyčišťovací operace Tofet v Karame na východním břehu Jordánu. Jejím cílem byla eliminace základen organice PLO, které se nacházely na územi hašimovského Jordánska, odkud její ozbrojenci podnikaly od vzniku organizace (1964) teroristické útoky na teritorium židovského státu. Výhodou vůzu AML 90 byla jejich nízká hmotnost, bylo možné je přepravovat letadly a těžkými vrtulníky, a poměrně vysoká rychlost, až 90 km/h. Vyzbrojeny byly 90 mm kanónem.

Latrun163.jpg---


 

Flag-US.jpg

Latrun164.jpg


... M2, americký polopásový (též kolopásový) obrněný transportér, vznikl  před WWII podle francouzského vzoru a nasazen během války. Izrael si pořídil přes 100 ks těchto vozidel v roce 1948, kdy se staly páteří jeho obrněných sborů.  Nasazeny, kromě Války za nezávislost, byly v dalších konfliktech s Araby jako podpůrné prostředky včetně vyprošťovacích a evakuačních verzí.

Latrun165.jpg---


Flag-US.jpg

Latrun166.jpg


... M113 A1, americký lehký obrněný transportér.  Ve službě US Army od poloviny 60. let XX. století. Od začátku sedmé dekády postupně nahrazovaly starší obrněné kolopásy, které Izrael používal od Války za nezávislost 1948. Toto vozidlo je používáno jako bojové vozidlo pěchoty,  OT vybavený minometem, vyprošťovací, zdravotní a evakuační vůz, stejně tak jako velitelské a komunikační vozidlo.  Ve službě IDF ve všech kampaních od závěru Opotřebovací války.

Latrun167.jpg---


 

Flag-SU.jpg

Latrun168.jpg


... BTR 50, sovětský pásový obojživelný obrněný transportér. Vyráběný od poloviny 50. let XX. století.  Do izraelských rukou se dostal během Šestidenní (1967) a Jomkupirské války (1973).  Do služby v jednotkách IDF byla tato vozidla  zařazena po roce 1967 spolu s ukořistěnými sovětskými tanky T-54/T-55. Uplatnění našly především při pobřežních operacích v Suezském kanálu za Jomkipurské války.

Latrun169.jpg---


Flag-IL.jpg

Flag-SU.jpg

Latrun170.jpg


...  Achzarit, izraelský těžký obrněný transportér. Vyroben na konci 80. let XX. století. Jeho základem je sovětský tank T54/T55, z něhož byla odstraněna věž, bylo zesíleno pancéřování a vyměněna pohonná jednotka (motor-převodovka).  Je schopný přepravit deset vojáků, hlavní uplatnění našel během rutinní služby v jižním Libanonu.

Latrun171.jpg---


 

Flag-IL.jpg

Latrun172.jpg


... RBY Mk1, izraelské lehké obrněné průzkumné vozidlo. Vyvinuto v závodě RAMLA,  přidružené divizi letecké firmy IAI. Vyznačuje se mimořádně nízkým profilem, osádka má velmi dobrý výhled do všech směrů,  vůz může být přepravován letecky a má účinnou protiminovou ochranu.

Latrun173.jpg---

 

 

Flag-US.jpg

Flag-IL.jpg

Latrun174.jpg


...  americké kolopásové obrněné transportéry (viz výše model  M2) byly v Izraeli modernizovány. Hlavní změna: problematický benzinový motor nahradil spolehlivější diesel. Zlepšil se dojezd vozidla a jeho broditelnost.

Latrun175.jpg---


 

Flag-SU.jpg

Flag-SL.jpg

Latrun176.jpg


... původně sovětský obrněný transportér BTR-50 upravený Jiholibanskou armádou pro evakuaci raněných. Model umožnil snadnější manipulaci s nosítky do vozu i ven.

Latrun177.jpg---


 

Flag-US.jpg

Flag-IL.jpg

Latrun178.jpg


... americký obrněný kolopás zobrazený již výše, zde v izraelské úpravě s malým jeřábem "Bambino".

Latrun179.jpg---


Flag-US.jpg

Flag-IL.jpg

Latrun180.jpg


... tentýž americký obrněný kolopás vybavený izraelským jeřábem Ejal.

Latrun181.jpg---

 

 

Flag-GB.jpg


Latrun182.jpg


... britský obrněný vyprošťovací vůz ( angl. zkratka ARV) Centurion Mk II. V 60. letech XX. století  zařadily Obrněné sbory IDF do svých sestav nejen tanky Centrurion, ale též tato vyprošťovací vozidla, jeichž základem byla korba zmíněných tanků.  Uplatnily se především jako podpůrné stroje během Šestidenní a Jimkuipirské války (1967 a 1973) na všech jejich frontách.

Latrun183.jpg---


 

Flag-SU.jpg

Latrun184.jpg


... sovětské ženijní obrněné (vyprošťovací) vozidlo BTS-2 z 50.  let XX. století. vybavené navijákem a skládacím jeřábem. Základem je korba tanku T-55.

Latrun185.jpg


... hebrejský nápis uvádí, zprava doleva: T-55, BSM-2.

Latrun186.jpg---


 

Flag-SU.jpg

Latrun187.jpg


... BTS-2 sovětské obrněné vyprošťovací vozidlo.  Základem je korba tanku T-55.  Několik těchto strojů se dostalo do izraelských rukou během Šestidenní a Jomkipurské války. Zařazeny do jednotek, které používaly sovětskou, Arabům ukořistěnou, vojenskou techniku.

Latrun188.jpg


---


 

Flag-CA.png

Latrun189.jpg


... obrněné kolové vozidlo Scout Ford Lynx Mk 1 kanadské výroby. Byl součástí výzbroje Zajordánské armády a do izraelských rukou se dostal během Války za nezávislost 1948.

Latrun190.jpg---


 

Flag-GB.jpg

Latrun191.jpg


... Ferret Mk2/3, britský průzkumný poválečný obrněný vůz

Latrun192.jpg


---


 

Flag-GB.jpg

Latrun193.jpg


... kolový obrněný vůz Saladin vyráběný v poválečném období britskou frmou Alvis.  Mezi země, které je zařadily do výzbroje, bylo Jordánsko.  Několik těchto strojů ukořistil Izrael během Šestidenní války 1967, ale v bojích je nikdy nepoužil.

Latrun194.jpg---

 

 

Flag-SU.jpg

 

Latrun195.jpg


... BTR-40, sovětský kolový lehký obrněný transportér z konce 40. let XX. století.  Těmto vozidly byly vybaveny armády Egypta, Sýrie a Iráku.  Egypťané dokonce sami vyráběli vlastní OT podobný tomuto a nazvaný "El Walid". Tato vozidla byla ukořistěna Arabům během Šestidenní války 1967, ovšem do výzbroje IDF byla zařazena pouze na krátkou dobu.

Latrun196.jpg---


 

Flag-SU.jpg

Latrun197.jpg


... sovětský kolový obrněný transportér BTR-152. Vyráběn od začátku 50. let XX. století.

Latrun198.jpg---


 

Flag-SU.jpg

Flag-SL.jpg

Flag-IL.jpg

Latrun199.jpg


... BTR-152 ve vyprošťovací verzi.  Arabské armády používaly tyto OT do 80. let XX. století.  Mnoho z nich se dostalo do izraelských rukou během válek těchto dekád a v omezeném množství byly nasazeny do služby na izraelské straně fronty.  Několik jich měla ve výzbroji Jiholibanonská armáda, což je i případ stroje na snímku vybaveného izraelským vyprošťovacím jeřábem.

Latrun200.jpg---


Flag-SU.jpg

Latrun201.jpg


... BTR-60, sovětské osmikolové obojživelné obrněné vozidlo, sériová výroba zahájena  v samotném závěru paté dekády XX. století. Egypťané a Syřané o řadu těchto vozidel přišli v Jomkipurské válce 1973, ale vádě se pro ně velké uplatnění nenašlo (na rozdíl od jiné ukořistěné techniky výcjhodoevropské provenience).

Latrun202.jpg---


Flag-SU.jpg

Latrun203.jpg


... BRDM-2, sovětské kolové obojživelné průzkumné obrněné vozidlo z počátku 60.  Sověti vybavili těmito transportéry syrskou, egyptskou a iráckou armádu, na kupoli je jako hlavní zvbraň 14,5 mm kulomet. Pro zlepšení pohybu v těžkém terénu je OT vybaven  ve své střední části dvěma páry bočních pomocných výsuvných kol.  IDF ukořistila tato vozidla Arabům v Jomkipurské válce 1973.

Latrun204.jpg---


Flag-SU.jpg

Latrun205.jpg


... obrněná vozidla BRDM-2 byla vybavena sovětským systémem protiotankových řízených střel, v terminologii NATO známých jako AT-3 Sagger.  Syřany a Egypťny byly poprvé  použity v Jomkipurské válce 1973. Poté, co se některé z těchto OT dostaly do izraelských rukou, vybavila je IDF vlastním protitankovým systémem. Před několika lety byly z výzbroje Obranného vojska vyřezeny.

Latrun206.jpg---

Flag-SU.jpg

Latrun207.jpg


... BRDM-2 ve velitelské verzi. Stroje ukořistěné Syřanům a Egypťanům ve třiasedmdesátém roce byly využity také jako velitelská a pozorovací vozidla. Jak patrno,  tyto OT nemají kupoli jako na snímku ob obrázek výše, ale zavírací poklop.

Latrun208.jpg
---


Flag-CS.jpg

Latrun209.jpg


... "Kačena". Československý střední obojžiovelný obrněný transportér OT-62. Vyráběn od roku 1962, vycházel ze sovětského BTR-50, ale zahrnoval řadu úprav včetně výkonnějšího přeplňovaného motoru a jiné převodovky.  Vozidlo bylo vybaveno 82 mm tarasnicí T-21 a  domácím kulometem UK vzor 59.  Izrael získal  "kačeny" v Jomkipurské válce 1973 na syrské a egyptské frontě a zařadil je do jednotek IDF, které využívaly ukořistěnou techniku vyrobenou ve východní Evropě.

Latrun210.jpg---


Flag-SU.jpg

Latrun211.jpg


... BMP-1, sovětské obojživelné bojové vozidlo pěchoty, sériová výroba od poloviny 60. let XX. století. Následně jím  byly vybaveny některé arabské armády, jako kořist padly tyto stroje  do izraelských rukou v Jomkipurské válce 1973, ale do výzbroje IDF zařazeny nebyly.

Latrun212.jpg---


Flag-SU.jpg

Latrun213.jpg


... ATS-59, sovětský střední dělostřelecký tahač

Latrun214.jpg


... hebrejský nadpis v expozici u tohoto tahače

Latrun215.jpg


... protože zde výkon ani hmotnost uvedena není, doplňme obojí: výkon 300 HP, hmotnost 13 tun---Latrun216.jpg


... AT-L, sovětský pásový dělostřelecký tahač z 50. let XX. století, dodáván Egyptu a Sýrii v 60. a 70. letech. Do izraelských rukou padla tato vozidla ve válkách  let 1967 a 1973.

Latrun217.jpg••

Kolekce Lumíra Hanuše se zvolna chýlí ke konci, před námi je její závěrečná, sedmá  část.

 

Poslední část najdete ZDE

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00