Unikátní fotokolekce: Latrun objektivem Lumíra Hanuše (VII)

úterý 17. srpen 2010 00:01

• Záverečná část latrunské fotokolekce snímků Lumíra Hanuše přináší od každého něco. Ženijní techniku - mostní, vypošťovací a odminovací vozidla a zařízení, vrátíme se k několika obrněným transportérům, objeví se  protiletadlový kanón i protitankové dělo. Zastavíme se u Památníku aliančních sil a rozloučíme se obrázkem, který má v sobě zakódované poselství naděje i spravedlnosti. A také viditelný důkaz, že proti zlu stojí za to bojovat. Tím důkazem je vlajka s Davidovou hvězdou, hrdě vztyčená nad nacistickým tankem Panther.

OBSAH TOHOTO DÍLU

 

• AMX-VCI … BTM … Tender Nodedet … Viper … TMM … PMP ... Gillois … M113 A1 … M901 … BARV Centurion … ZSU … Stalin ARV … JSU-152 … T-100 … Nimda Šoet … AVLB Centurion … MTU-20 … M107 … M3 … raketomety … pozorovatelna Ejal … Soltam L-33 … M52 … Jeep Willys … Památník aliančních sil … Různé … Víc než symbol ... •

 

 

 

Flag-FR.jpg

Latrun218.jpg


... AMX-VCI, francouzské bojové vozidlo pěchoty, konstrukčně vychází z lehkého tanku AMX-13. Dva stroje byly získány během operace Mír pro Galileu 1982 poté, co je opustila osádka Libanonské armády.

ˇ

Latrun219.jpg
 

 

 

Flag-SU.jpg

Latrun220.jpg


... sovětský vysokorychlostní zákopový stroj BTM, jehož základem je dělostřelecký tahač AT-T.  Během jedné hodiny může vyhloubit zákop s parametry délka 1120 m/hloubka 1,5 m/šířka 0,80 m. O několik  těchto strojů přišli Syřané, když padly do izraelských rukou na golanském bojišti Jomkipurské války 1973.

ˇ

Latrun221.jpg 

 Flag-BM.png

Latrun222.jpg


... malý zásobovací nákladní vůz (angl. tender) pro "Nodedet", běžně používaný silami Hagany (sebeobranné formace židovského osídlení v Zemi izraelské) a také mandátní židovskou pomocnou policií "Notrim"(zal. 1937). Osádku tvořilo osm až deset mužů.  Vybaveny byly kulomety Lewis, později Bren (předválečné kulomety čsl. původu). Jednalo se o mobilní úderná družstva, jejichž úkolem bylo chránit židovská sídla (kubucy, farmy, osady) a udržovat mezi nimi kontakt. Toto vozidlo bylo rekonstruováno péčí Doganiho Alona z mošavu Ganej Jehuda ve středním Izraeli.

ˇ

Latrun223.jpg
 

 Flag-GB.jpg

Latrun224.jpg


... britský odminovací stroj Viper B vyvyinutý v 50. letech XX. pro tamní armádu.  Princip činnosti: "dvoukolák" je dopraven k zaminovanému místu, z kontejneru v horní části je vystřelena stočená hadice naplněná plastickou trhavinou, která je popadu na minové pole elektricky aktivovaná.  Detonace způsobí zneškodnění min a tím  daný prostor zprůchodní.

ˇ

Latrun225.jpg  

Flag-SU.jpg

Latrun226.jpg


...  sovětské mostní vozidlo TMM, pohled zezadu

 


Latrun228.jpg


... tentýž stroj při pohledu na přední část. Most kolejového typu sestával z čtyř desetimetrovách částí, celkově tak bylo s jeho pomocí možné překonat 40m překážku nad třímetrovou hloubkou. Tyto stroje používala syrská armáda, do izraelských rukou se dostaly po její porážce na Golanech v Jomkipurské válce 1973.

ˇ

Latrun227.jpg 


 


Flag-SU.jpg

Flag-CS.jpg

Latrun229.jpg


... sovětská mostní pontonová souprava PMP umístěná na podvozku nákladního automobilu KrAZ.  Za studené války vyráběny také v Československu (Uherský Brod) pod označením PMS.  Ve své době představovaly průlom v konstrukci mostů tohoto druhu. Použit Egypťany v říjnu 1973 k překročení Suezského kanálu, v téže době také  Egypťanům ukořistěny.

ˇ

Latrun230.jpg 

 


 

Flag-FR.jpg

Flag-BR.jpg

Latrun231.jpg


... samohybná mostní souprava Gillois

 

 


Latrun233.jpg


... stejná souprava při pohledu z druhé strany.  Vyrobena byla v 50. letech XX. století ve Spolkové republice (Kaiserslautern) na základě francouzské objednávky a pro francouzskou armádu. Tvoří ji 24 mostních a rampových vozidel.  Použita v roce 1973 izraelskými silami k překonání Suezského kanálu.

ˇ

Latrun232.jpg 

  

Flag-US.jpg

Latrun234.jpg


... americký lehký obrněný transportér M-113 A1. Vyráběný od začátku 60. let XX. století, ve čtyřiašedesátém byl benzinový motor nahrazen dieselem.  Existuje v mnoha verzích, jen v Izraeli jich evidujeme osmnáct.  Na začátku sedmé dekády nahradil v IDF starší polopásové OT, které byly ve službě od roku 1948. Zúčastnil se všech kampaní počínaje  Opotřebovací válkou 1967-1970.

ˇ

Latrun235.jpg 

 Flag-US.jpg

Latrun236.jpg


... M 901 americké pásové obrněné vozidlo s dvojicí odpalovacího zařízení protitankové řízené střely BGM-71 TOW. Maximální dostřel 3,75 km. Ve výzbroji egyptské a jordánské armády.

ˇ

ˇLatrun237.jpg 

 Flag-GB.jpg

Latrun238.jpg


... britské pobřežní obrněné vyprošťovací vozidlo BARV, jehož základem je tank Centurion

ˇ

Latrun239.jpg 

  

Flag-SU.jpg

Latrun240.jpg


... ZSU, sovětský samohybný protiletadlový kanón 2 x 57 mm. Ve výrobě od roku 1955. Základem je tank T-55.  Egyptská a syrská armáda  si objednaly tyto stroje ještě před Šestidenní válkou 1967,  během ní několik strojů získal Izrael, především na egyptské frontě na Sinaji.

ˇ

Latrun241.jpg 

  

Flag-SU.jpg

Flag-SL.jpg

Latrun242.jpg


...  obrněný transportér jako zvláštní modifikace sovětského tanku T-54. Vytvořena techniky Jiholibanonské armády (SLA), kteří měli k dispozici tank s poškozenou věží. Ta byla nahrazena novou konstrukcí pozice střelce. Vozidlo sloužilo SLA v 80. letech XX. století.

ˇ

Latrun243.jpg 

 Flag-SU.jpg

Latrun244.jpg


... u tohoto vozidla je na informačním panelu uvedeno JST-34 ARV. Co z těchto zkratek můžeme vyčíst? Že se jedná o obrněné vyprošťovací vozidlo (Armored Recovery Vehicle), jehož základem je sovětský těžký  tank Stalin. Ten  v sovětském vojenském průmyslu plnil funkci pokusného králíka.  V tomto případě byl na korbu tanku instalován vyprošťovací mechanismus. Vozidlo užívala egyptská armáda v Šestidenní válce 1967 a Egypťanům byl v téže válce také ukořistěn.

ˇ

Latrun245.jpg 

 Flag-SU.jpg

Latrun246.jpg


... JSU-152, sovětské samohybné dělo z WWII založené na podvozku tanku Stalin. Několika se zmocnila izraelská armáda na Sinaji během Šestidenní války 1967, ale  do sestavy dělostreleckých jednotek je nezařadila.

ˇ

Latrun247.jpg 

 Flag-SU.jpg

Latrun248.jpg


... T-100, sovětské samohybné protitankové dělo. Izraelské síly získaly  v roce 1973 jako válečnou kořist několik těchto děl založených na zastaralých tancích T-34 na egyptské frontě. Protivník je vybavil sovětským protitankovým dělem M1944 (BS-3).

ˇ

Latrun249.jpg 

 Flag-IL.jpg

Latrun250.jpg


... izraelský kolový obrněný transportér Nimda Šoet. Vyroben v 70. letech XX. stol.  podle vzoru sovětského BTR-152, při testech dosáhl dobrých výsledků, ale k sériové výrobě po zkušebním období nedošlo.  Některé prameny uvádějí, že dočkat produkce by se mohla pozdější verze Mk3.  Vozidlo může být vybaveno kulometem s velkou ráží 12,7 mm a dvěma kulomety menší ráže (7,62 mm), váží 8 tun, výkon motoru je uváděn 172 HP. 

 Flag-GB.jpg

Flag-NL.jpg

Latrun255.jpg


... "ARK" Centurion AVLB, nizozemský mostní tank, jehož základem je britský Centurion. Používán britskou a nizozemskou armádou, ale trpěl celou řadou "much" jak v oblasti údržby, tak ženijního nasazení.  Zcela rozvinutý měl délku 25 m a nosnost kolem 50 t.

ˇ

Latrun256.jpg 

 Flag-SU.jpg

Latrun257.jpg


... sovětský mostní tank MTU-20.  Vychází z tanku T-55, do ženijních formací zařazen koncem 60. let XX. století

ˇLatrun258.jpg


 

 Flag-SU.jpg

Latrun259.jpg


... sovětský mostní tank T-55. Určen k rychlému přemostění,  ve výrobě od konce 60. let XX. století, základem je korba tanku T-55. Do izraelských rukou se dostal v době Jomkipurské války 1973 a dle potřeby využíván.

ˇ

Latrun260.jpg 

  

Flag-US.jpg

Latrun261.jpg


... M107, americký samohybný kanón, ve výzbroji US Army od roku 1962.  Sloužil na izraelské straně fronty v Opotřebovací válce 1967-1970, válce jomkipuurské 1973 a během protiteroristických operací Lítání 1978 a Mír pro Galileu 1982.

ˇ

Latrun262.jpg


... trus na TTD Panelu připomíná, že v areálu latrunského muzea funguje také mezinárodní středisko zabývající se migrací ptactva.  K tomu je nezbytný sledovací radar; jeho snímek uvádíme níže na této stránce. 

  

Flag-US.jpg

Latrun263.jpg


... M3, americký polopásový obrněný transportér z WWII. Měl víceúčelové použití, vyzbrojen mohl být mj. minometem 81 mm protitankovými řízenými střelami. Přepravoval tucet vojáků. Využit IDF ve všech válkách a Araby od roku 1948.

ˇ

Latrun264.jpg 

  

Flag-IL.jpg

Flag-US.jpg

Latrun265.jpg


... izraelský raketomet z poloviny 60. let XX. století umístěný na tanku Sherman. Hlavního využití se dočkal během operace Mír pro Galileu 1982. Do odpalovacího zařízení bylo možno umístit 4 rakety ráže 290 mm.

ˇ

Latrun266.jpg
 

  

Flag-US.jpg

Flag-FR.jpg

Latrun267.jpg


... americký tank M50 Sherman vyzbrojený francouzskou houfnicí 155 mm.  Tato technika tvořila ve své době páteř izraelského dělostřelectva. Uplatnila se především během Šestidenni a Jomkipurské války.

ˇ

Latrun268.jpg 


 


Flag-IL.jpg

Flag-US.jpg

Latrun269.jpg


... obdobou legendárních sovětských kaťuší byl tento izraelský raketomet. Cvičené oko návštěvníka tohoto blogu jistě poznalo, že základem je americký tank Sherman. Kapacita odpalovacího zařízení byla 36 raket ráže 240 mm. Tato technika byla před časem z výzbroje IDF stažena.

ˇ

Latrun270a.jpg  

Flag-IL.jpg

Flag-US.jpg

Latrun271.jpg


... izraelská mobilní pozorovatelna "Ejal". Základem je opět americký tank Sherman. Výška konstrukce 27 metrů. Využita u Suezského kanálu v době Opotřebovací a Jomkipurské války.

ˇ

Latrun272.jpg

 

 

 

 

 

 


Flag-IL.jpg

Flag-US.jpg

---Latrun273.jpg


... izraelská samohybná houfnice Soltam L-33 na podvozku tanku Sherman. Ráže 155 mm.

ˇ

Latrun274.jpg  

Flag-US.jpg

Latrun275.jpg


... americká samohybná houfnice  M52. Ve výzbroji jordánské armády. Izraelskými silami ukořistěna na judsko-samařské frontě během Šestidenní války 1967, ale ve  službách  IDF použita nebyla.

ˇ

Latrun276.jpg 

  

Flag-US.jpg

Latrun276a.jpg


... některé exponáty informační panel snad ani nepotřebují. Jako třeba legendární americký Jeep Willys z WWII.


Památník aliančních sil
Latrun251.jpg


...  je součástí areálu latrunského muzea. Je tvořen trojicí tanků, jež reprezentují hlavní státy protinacistické koalice: vlevo britský, vpravo sovětský T-54, mezi nimi americký Sherman. Všechny tři tanky uvádíme níže v detailnějším záběru.


  

Flag-GB.jpg

Latrun252.jpg


... Cromwell 


 


Flag-US.jpg

Latrun253.jpg


... Sherman 

 


 

Flag-SU.jpg

Latrun254.jpg... T-54 
Latrun278.jpg...  v těsném sousedství Památníku aliančních sil (vlevo) se nachází 20 stožárů s vlajkami zemí, které se aktivně zapojily do bojů proti nacistickému Německu a jeho spojencům.  Je mezi nimi i vlajka Židovské brigády, jejíž vojáci působili behěm WWII v rámci britské armády od roku 1944.

ˇ

Latrun279.jpg


... nechybí ani vlajka československá, umístěná mezi symboly Austrálie (vpravo) a tehdejší Jihoafrické unie

RůznéLatrun277.jpg


... Izraelci jsou specialisty na takzavné reaktivní pancéřování. Princip této aktivní ochrany osádky tanku je následující. Na důležitých místech stroje jsou instalovány kovové desky naplněné trhavinou.  Desky  při doteku některých typů protitankových  střel  explodují a vymrští se pod šikmým úhlem,  čímž  staví střelám do cesty další překážku a snižují tak jejich účinnost. Na snímku reaktivní pancéřování na tanku Patton M60. 
Latrun280.jpg


... ne na každý tank v muzeu v expozici je povoleno volné lézt. V tomto případě pouze na vlastní nebezpečí 

 
Latrun281.jpg


... snímek vyjadřující zádumčivou atmosféru latrunského muzea 
Latrun282.jpg


... hlaveň vedle hlavně 

 
Latrun283.jpg


... pohled přes ženijní most do judské krajiny 

 
Latrun286.jpg


... pro filatelisty. Obálka a známkový aršík vydaný u příležitosti 50. výročí izraelského zbrojního průmyslu. 

 
Latrun287.jpg


...  seřazená vojenská technika. V pozadí místo na Zemi, kterým kráčela historie - Judea a její krajina. Prastará, přirozená a nezcizitelná vlast židovského národa


 

 
Latrun288.jpg


... v popředí chlouba izraelských Obrněných sborů - tanky Merkava

Latrun289.jpg


... trochu jiná galerie. Tanky a zase tanky. 

 
Latrun290.jpg


... pohled na radar v latrunském areálu

Víc než symbol ...

 


Latrun284.jpg


... nejčernější  noční můra pro nacistické pohlaváry: tank poraženého wehrmachtu pod vlajkou  suverénního státu židovského národa.  Navzdory jimi rozpoutanému peklu na zemi jménem holocaust, realita. Sotva si lze přestavit příhodnější tečku při našem loučení s latrunským muzeem.


Lumír Hanuš z Latrunu a Jeruzaléma a autor blogu Pohledy a postřehy děkují za pozornost ..

 

 

••

 

Návrat na začátek seriálu najdete ZDE

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00