Glosa: Protnutí klíčových přímek

sobota 9. říjen 2010 19:38

•  Asi víte, o čem je řeč. Jste si jisti, že něco musíte udělat, ale chybí základní předpoklad: průsečík přímek, z nichž jedna nese název CHUŤ a druhá ČAS.

Protnutí obého jsem využil v sobotu 9. října. Prosluněný den se dal samozřejmě prožít příjemněji, ale nebylo zbytí. Neuspořádané písemnosti už několik měsíců (žena tvrdí, že let) volaly po radikálním zásahu. Bylo jich tolik, že jsem měl co dělat od desáté dopolední do půl šesté večer. Teprve pak jsem mohl otevřít sedmičku francouzského merlota a pustit se do studia předvolebních letáků.

 

Nejen osobní dopisy, ale také informační materiály a programové přehledy zahraničních stanic, prospekty z dovolených a jiné pro mě důležité texty bylo nutné oddělit od haldy novinových výstřižků z předinternetové éry a nejrůznějších reklamních brožur, o nichž jsem si myslel, že je ještě někdy nějak upotřebím. Mýlil sem se.

 

Kdyby bylo vše řádně uspořádáno, neměl bych po obědě co dělat. Takto na oddělení zrna od plev padl jeden krásný den babího léta.

 

Vlastně za to všechno může internet. V dobrém slova smyslu. Kdysi jeden známý pravil, že je to svého druhu mamutí elektronická knihovna. Upřesněme: nejenom, ale také. A díky ní můžeme plnit modré kontejnery určené pro separovaný papír. Až na výjimky vše, kvůli čemu mnozí z nás shromažďovali novinové výstřižky, někde na internetu najdeme. Což je dobré, protože žádná komoda, knihovna ani byt není nafukovací.

 

Ano, síť sítí je stejně tak dobrý sluha jako zlý pán. V sobotu devátého jsem měl pocit, že převažuje to první. A že užitečná je také možností ušetřit v domácím archivu poměrně dost místa.

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00