Web Svazky.cz: Také jsem se tam našel

pondělí 17. leden 2011 13:56

•  K tomu, abych se ponořil do vlastní minulosti mě inspiroval kolega bloger Jiří Krejčí. Přesněji jeho příspěvek Našel jsem se na http://www.svazky.cz z 12. ledna 2011.

Seděl jsem nad tím dlouho přes půlnoc – a raději se nedíval na hodiny. Teprve, když žena naznačila, že bude půl třetí jsem odhlásil PC.

 

S předsevzetím, že budu pokračovat druhý den. A tady je výsledek.

 

PROLOG

Můj vztah k tématu StB, jejích spolupracovníků a s tím související problematiky byl a je asi takovýto. Z důvodů, které uvedu vzápětí, jsem si v „předinternetové době“ (vztaženo k naší rodině) pořídil známé Cibulkovy seznamy. Těch důvodů bylo více – tím hlavním byla skutečnost, že jsem byl jako aktivní DX-er (vysvětlím níže) vyšetřován v roce 1980 tajnou policií.

 

KDO JE TO DX-ER?

Aktivista v oblasti příjmu zahraničního rozhlasového vysílání. Tedy nikoli člověk, který před listopadem 1989 pouze pasivně poslouchal dejme tomu Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky. DX-eři byli mimo jiné zapojeni do monitoringu zahraničních stanic, zasílali jim poslechové zprávy, příspívali do DX pořadů a časopisů, byli členy zahraničních DX klubů. V očích režimu patřili do okruhu tzv. nepřátelských osob, neboť podporovali ideologickou diverzi proti ČSSR (tak mi to bylo na jednom výslechu vysvětleno). Navíc měli více než kdo jiný enormní písemný styk s „kapitalistickou cizinou“, jak byl v tehdejší hantýrce označován Svobodný svět.

 

Zkrátka – byli režimu trnem v oku (samozřejmě nesrovnatelně menším než chartisté, aktivisté VONS a jiných disidentských uskupení). V 70. a 80. letech minulého století bylo těchto DX-erů nemnoho, řádově několik desítek. Většina z nich byla sdružena v nezávislém podzemním DX-Circle, a na to byli tehdejší mocipáni obzvlášť citliví.

 

NEGATIVNÍ VÝSLEDKY

S tímto osobním dědictvím jsem překročil mýtickou železnou oponu a přešel, jako miliony dalších Čechoslováků, z totality do rodící se demokracie. A protože StB nebylo co věřit, objednal jsem si Cibulkovy seznamy, abych se ujistil, že v nich nejsem evidován. Potvrdilo se. Jelikož ale „sichr je sichr“, nechal jsem si vystavit lustrační osvědčení. Je negativní, což při pohledu na něj působí stejně příjemně jako strojový podpis tedhejšího ministra vnitra Ján Langoše, blahé paměti.

 

DOX

Uplynula dvě desetiletí a já se otázkami kolem bývalé politické policie nikterak hlouběji nezabýval. Ani v případě vlastním, o to méně u kohokoli jiného. Průběžně jsem sice dostával „hlášení“ (či spíše hlášky) od přátel, známých a kolegů, že ten či onen člověk „je v evidenci“, ale – přímně řečeno – co s tím? Takového informace jsem pouze bral na vědomí, ukládal je „ve svém srdci“ (jako biblická Marie Ježíšova slova) a řídil se zásadou, že se s tím každý musí vypořádat sám. Ať ve vztahu k sobě samému a vlastnímu svědomí, tak směrem ke svému okolí. Že se tak zhusta nedělo a bývalí přisluhovači režimu (neříkalo se jim za protektorátu konfidenti gestapa?) se chovali neuvěřitelně zpupně, je bohužel smutná pravda.

 

Na druhou stranu jsem ale měl vážné obavy z toho, abychom v honbě zs spolupracovníky StB nepřehlédli estébáky samotné. Někdy jsem měl dojem, že se tak i děje, ale mohu se mýlit.

 

Leč dosti teoretických úvah.

 

V listopadu 2009 uspořádala galerie DOX v pražských Holešovicích obří expozici s názvem „Evidence zájmových osob.Stb“. Tady si musím posypat pleš popelem. Tak dlouho jsem se na ni chystal, byla dokonce prodloužena, takže zvítězila fiolosofie „času dost“, až jsem se na ni nedostal. Kdybych si lépe zorganizoval čas, dozvěděl bych se už tam to, co jsem zjistil včera v noci (z 16. na 17. 1. 2011 – pamětní to den mého života). Dlužno dodat, že díky kolegovi Jiřímu Krejčímu.

 

Tedy, že v evidenci je také moje jméno. Co to znamená a co z toho mohu vyvodit? Čtěte dál.

 

KDO HLEDÁ, NAJDE

Zadal jsem do vyhledávače adresu www.svazky.cz. Po otevření stránek se objevila nabídka Vyhledávaní v databázi. Ty byly dvě. Nejprve jsem se věnoval do žluta zbavené Svazkové agendě. Po kliknutí na toto okno se dostaneme do Archivu bezpečnostních složek. Objevilo se stejné nažloutlé okno, kde jsem vyplnil kolonky Příjmení, Jméno a Datum narození.

 

Co se na monitoru objeví, až po „odfajfkování“ Beru na vědomí kliknu na Vyhledat?, napadlo mě. Ulidňující formulace: Nebyl nalezen žádný záznam.

 

Nyní druhá databáze. Evidence zájmových osob (EZO). Bude v ní nějaký záznam? Ovšem. Nejprve ale pikantnost. Když jsem zadal své jméno, příjmení, datum narození a místo narození, objevilo se hlášení – žádný záznam nenalezen. Pak jsem to zkusil bez místa narození – a ejhle. Z hlubin databáze se vynořila tabulka s mým jménem.

 

Údaj o místu narození je nevyplněn, u státní příslušnosti je uvedeno: Nezjištěna. Prapodivné i poučné – také pro další zájemce o hledání v těchto nekonečných seznamech. V tabule EZO jsem se dále dozvěděl datum zavedení – 7. 4. 1984 (k tomu níže Poznámka I). Připojen byl archivující útvar (Statisticko-evidenční odbor Vnitřní a organizační správy Federálního ministerstva vnitra – SEO VOS FMV) a hlavně – archivní číslo (751 519) v podobě živého odkazu. Po klinutí na něj se otevřela stránka se jmény asi dvaceti tehdejších čs. DX-erů. K tomu níže Poznámka II.

 

Závěr z mého surfování na webu Svazky.cz? Je shrnut do dvou poznámek.

 

Poznámka I

Týká se seznamu EZO. Cizuji z odpovědi historika Pavla Blažka pro server Aktuálně.cz z července 2010: „Evidence zájmových osob (EZO) není seznam spolupracovníků StB. Jedná se, jak naznačuje samotný název databáze, o evidenci, do níž StB zapisovala vybrané údaje o osobách, o něž měla z různých důvodů zájem. Proto také tato databáze dodnes slouží v Archivu bezpečnostních složek jako jedna z důležitých archivních pomůcek při vyhledávání spisů a svazků.“

 

Poznámka II

Skutečnost, že v seznamu zájmových osob odboru SEO VOS FMV jsem pod archivním číslem 751 519 uveden já a další tehdejší čs. DX-eři je důkazem, že DX aktivisté byli pod přímou kontrolou tehdejších komunistických úřadů.

 

Mě osobně zbýval vyřešit poslední rébus. Proč jsem byl zaveden do tohoto seznamu až v roce 1984, když k výslechům jsem byl předvolán v létě 1980? K tomu opět vysvětlení Pavla Blažka: „Jedná se pouze o datum zavedení údaje z pramenů StB, nikoliv o založení nového svazku.“

 

 

Příloha - Kopie z databáze:

 

Jméno

Pohlaví

Datum narození

Místo narození

Státní příslušnost 1

Státní příslušnost 2

Datum zavedení

LUBOMIR STEJSKAL

M

23.06.1956

 

NEZJISTENA

 

07.04.1984

Archivy

Archivní číslo

Archivující útvar

Problematika

751519

SEO VOS FMV

 

 

 

A to je všechno.

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00