Konec světa 21. 5. 2011. Proč nenastal?

neděle 22. květen 2011 21:08

• Přesněji: Proč nenastal dle předpodvědi Harolda Campinga.

Zvěstem o konci světa, konkretizovaných těmi či oněmi předpovídateli a „proroky“, věnuji nulovou pozornost. Protože během víkendu jsem byl mimo hlavní proud zpravodajství (s výjimkou monitorování sportovního dění), o tom, že po světě mělo být veta v sobotu 21. května jsem se dozvěděl až po návratu z pražského víkendu v neděli (22. 5.) večer.

 

Mé pozornosti poté, co jsem věci dopřál více sluchu, nemohlo uniknout něco, co bych, přiznám se, nikdy  nečekal. Že autorem nejnovějšího omylu o tom, že konec světa nastane třetí květnovou neděli L. P. 2011 bude Harold Camping. Většině z tuzemských konzumentů zpráv jeho jméno zřejmě nic neřekne, stejně jako název mediální organizace, kterou spoluzaložil. Řeč je o americké náboženské rozhlasové stanici Family Radio.

 

Zde se musím znovu, jako už několikrát na blogu Pohledy a postřehy, vrátit ke své privátní a nezávislé aktivitě, které jsem se věnoval od první poloviny 70. let (minulého století). Dálkovému příjmu krátkovlných rozhlasových stanic, tzv. DXingu.

 

Mojí specializací byly mimoevropské náboženské stanice, k nimž patřilo také několik amerických. Jednou z nich bylo Family Radio. Sídlilo,  a i dnes sídlí,  v Oaklandu v Kalifornii, ovšem krátkovlnné vysílače (to DXera zajímá nejvíc) mělo umístěné v 70. letech v Massachusetts, později v 80. letech, kdy jsem tuto stanici přijímal já, v Okeechobee na Floridě. Tato krátkovlná stanice měla volací značku (Call Sign) WYFR. (Kromě toho šíří svůj program na středních a velmi krátkých vlnách a rovněž přes satelit.)

 

V čele této rozhlasové organizace stál už tehdy – Harold Camping. Dobře si na jeho hlas vzpomínám z pořadu Open Forum, v němž odpovídal na telefonáty posluchačů týkající se Bible. Ostatně samotnou stanici jsem vždy vnímal jako  rozhlasovou misii založenou především na Bibli. Nebyla jediná: na západní polokouli jich vysílalo a bylo v Evropě zachytitelných několik. Tato patřila na krátkých vlnách k nejsilnějším. Pro věřící studenty angličtiny byl jistě k užitku pořad Slow Speed Bible Reading (pomalý přednes Bible).

 

Znalci křesťanské hudby ji na krátkých vlnách mohli identifikovat podle několika taktů duchovní písně To God To Be Glory (hudba William H. Doane/Originální text F. Crosby), kterou v českém protestantském a evangelikálním prostředí zpívají věřící s textem Samuela Vernera jako Čest, chvála Ti, Bože.

 

A nyní k podstatě věci. Nikdy bych si nebyl býval pomyslel, že se pastor Camping pustí na tak tenký led, jakým je v teologii předpovídání konce světa či datum soudného dne. Jako člověk, duchovní autorita, která zná Bibli bezpochyby verš po verši si musel být při svých „výpočtech“ vědom toho, co na toto téma říká sám Ježíš svým učedníkům. Evangelista Matouš zaznamenal jeho slova takto:

 

O tom pak dni a hodině té žádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.  (Kapitola 24, verš 36)

 

Dodejme: ani pastor Harold Camping. Proto 21. května soudný den, potažmo konec světa nenastal a nastat nemohl.

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00