Muži s třemi dary

pondělí 24. prosinec 2007 09:24

( ( (•) )  Několik veršů z textové dílny autora blogu o vánocích tehdy a nyní.

 

* * *

Muži s třemi dary pouští jsou

na rtech sůl

těžkne krok i hůl

S nimi v časech starých

východní hvězdy líc

míří jeslím vstříc.


Záští svou zasil král

žal kde jásot plál

Svatou zář

křídel snář

ostří uchrání

Bůh navzdory úkladům

ruku vztáhne k ní


*

Vzdálenou zem vrátí anděl snů

mizí v tmách

Nilu objetí

Krutý vládce ztratil

moc i trůn

smrti práh

sejmul prokletí

Chlév i chrám

z chrámu kříž

matko až uzříš

v duši zvon rozechví

z ráje známý tón

Meč ukrývá v slovech svých

moudrý Simeon


* *

První den

věku spásy strážci stáda

údiv netají

do rodiště synů Izai

v touze spěchají

Serafů a cherubínů

sbory krajem zní

jejich přání dobré vůle

svět náš promění


*

Odlesk prvních vánoc vchází k nám

s Pánem dnů

stíny zahání

V naději tichá noc

odkrývá národům

zázrak pokání

Zvěst dávná

k věrným Tvým

Bože zaletí

s proroctvím upřímným

v branách staletí:

Len v dýmu Syn nezhasí

třtinu napřímí


* *

Východní

jasná hvězda nad Belémem

dávno se neskví

Církvi vtiskla

pečeť lásky

v Božím království

Serafů a cherubínů

sbory nebem zní

vzdávají čest

jménu Ježíš

před žní poslední …


* * *

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00