Nejdecké radniční zemětřesení

čtvrtek 27. prosinec 2007 20:52

()•(  Nejdek v karlovarském regionu Krušných hor. Rodiště  herce Vladimíra Ráže, dětství zde prožil jeho kolega z branže Petr Rychlý. Místní zastupitelstvo si těsně před svátky nadělilo neobvyklý vánoční dárek - nového  starostu.  Ještě předtím ovšem odvolalo stávajícího prvního muže radnice, což bylo pro mnohé stejně nečekané jako náhlý úder blesku z azurové oblohy.

→  V dobře zavedené demokracii bývá pravidlem, že představitelé obce v čele se starostou vydrží na svých postech až na výjimky celé volební období.  Politické přepřahání v polovině cesty vysílá směrem k veřejnosti signál, že ve vedení města nemusí být všechno v pořádku. Současně je spravedlivé dodat, že nečekaný odchod starosty jako následek momentálního většinového názoru zastupitelů nemusí nutně znamenat, že odvolaný pracoval špatně. Někdy může jít o o docela prozaický jev, pro který se za minulého režimu vžila zkratka ÚBOK - úporný boj o koryto.

I.

Co z toho je možné vztáhnout na situaci na městském úřadu v Nejdku, není zatím možné s definitivní platností určit. Podrobnější analýza zahrnující sledování činnosti nového vedení bude vyžadovat určitý čas. Jakékoli ukvapené soudy by byly nanejvýš nezodpovědné.

Jisté je zatím pouze to, dosavadní starosta Jan Drobil pocítil v přeneseném smyslu slova platnost pořekladla lidská sláva, polní tráva.

Ještě ve středu 19. prosince 2007 odpovídal Jan Drobil na otázku místních novin, do kterých projektů chce město v následujícím roce nejvíc investovat.  V odpovědi  jmenoval tři priority: nová parkoviště na sídlištích, přesycenost města automobilovou dopravou a modernizaci sociálního zařízení na školách. Bylo to zřejmě jeho poslední mediální vystoupení ve funkci starosty. Následujícího dne byl zastupitelstvem odvolán a 21. prosince usedl na jeho místo Vladimír Benda.

Odvoláni byli také další radní, z nichž jeden, Libor Čihák, to označil doslova za šok a v tisku uvedl: "Starosta Drobil udělal za rok pro Nejdek obrovský kus práce a vím, v jakém stavu radnici převzal. Podařilo se mu toho skutečně hodně a nechápu, proč musel ve funkci skončit."

To by měli vysvětlit především ti, kdo odvolané funkcionáře nahradili. Nový starosta Benda tak částěčně učinil, když uvedl, že vedení radnice  nedávalo šanci některým politickým stranám a dodal, že podle jeho mínění by  město  mělo být řízeno napříč politickým spektrem a ne pouze určitou skupinou. Ponechme tuto záležitost stranou, protože by byla na hlubší politologický rozbor, mimo jiné o  smyslu a fungování koalice a opozice a všimněme si nejbližší vize předestřené novým starostou. Vedení města chce pokračovat v započatých projektech a také " zapracovat na stavu místních škol".

To je dobrá zpráva, protože zájem o školy zmínil jako  prioritu také odvolaný starosta.  Z toho vyplývá, že navzdory personálnímu zemětřesení na nejdecké radnici kontinuita, pokud jde o investice do plánovaných projektů, nebude přerušena. Možná se změní způsob správy veřejných záležitostí a úrovni vedení radnice, ale  konkrétní plány by ohroženy být neměly.  Protože by bylo nemoudré nepokračovat v dobrých záměrech předchozího vedení jenom kvůli tomu, že jejich autory jsou lidé z tohoto předchozího vedení. Jenomže ...

II.

To,  co na své odvolání říká exstarosta Drobil je nanejvýš závažné: "Dnes je téměř dokončen očekávaný audit hospodaření města rezolutně odmítaný klubem ODS. Nezávisle potvrzuje, že mnohé věci z minulosti nejsou v pořádku a minulé kroky(předchozího vedení radnice - pozn. L.S.) budou draze zaplaceny, " napsal v osobním vyjádření v regionálních novinách 27. prosince 2007 a pokračoval: "Vede se šetření kvůli neoprávněné fakturaci  více než milionu korun na zimním stadionu ...  Nepředpokládám, že tyto věci budou nyní řádně dokončeny a napraveny, již jen z toho důvodu, že v radě města budou právě ti lidé, kteří jsou s výše uvedeným spojeni. "

Má pravdu? Čas ukáže. Ovšem pokud ano, budeme mít o čem přemýšlet. Důvodem  k přemýšlení je ovšem také následující citát z uvedeného Drobilova  novinového vyjádření: Hlasování o starostově odvolání "proběhlo v poměru 8:7. Přestože z řad zastupitelů i přítomné veřejnosti byl vznesen přímý dotaz, konkrétní důvody takto závažného kroku nebyly uvedeny. Zastupitel Kaššák pouze prohlásil, že budou sděleny v budoucnu. Lze tedy předpokládat, že budou zveřejněny, až budou ´vytvořeny´".

Nepřipomíná nám to něco?  Třeba jenom - v té nejobecnější rovině - , že takto by se demokratická politika dělat neměla? Ani v Praze, ani v Nejdku, ani v té nejposlednější Zapadlé Lhotě.

• • •

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00