Slovo k projektu Cemach

čtvrtek 4. srpen 2011 23:42

•  V Lidicích byl dnes (4. 8. 2011) odstartován projekt Cemach. Jeho smyslem je přispět k lepšímu poznání Státu Izrael, jmenovitě mezi středoškolskou mládeží.

Nechci dlouze opakovat to, co je známé ze zpráv. Že akce má formu soutěže, že u jejího zrodu stála izraelská ambasáda v Praze, Česko-izraelská smíšená komora, Památník Lidice a nikoli na posledním místě její producent Andrej Čírtek.

 

A proč to všechno? Protože Češi Izrael málo znají a mají o něm značně falešnou představu. Ne vždy vlastní vinou. V éře médií a zrychleného času záleží hodně na tom, jak je ta která země sdělovacími prostředky prezentována. Izrael je neblahým příkladem toho, jak je možné zdeformovat realitu. Více než jako standardní demokratický stát západního typu, jistě s místními zvláštnostmi, je vyobrazován jako okupační a válečnická země, která je překážkou míru na Blízkém východě a jejíž prioritou není nic jiného než bránit Palestincům ve svobodném rozvoji, zabírat jejich půdu a agresivními výpady ohrožovat sousedy.

 

Kdo má oči a mysl otevřenou dobře ví, že mezi mediálním obrazem a skutečností je asi tak velký rozdíl jako mezi příslovečnou svěrací kazajkou a kazajkou „bez přívastků“.

 

Nebudu zastírat, že když jsem dnes zprávu o tomto projektu zaznamenal, mimořádně mě to potěšilo. A nejen to. Po dlouhé době jsem zažil nefalšovaný pocit satisfakce. Z jednoduchého důvodu. To, oč se budou snažit výše uvedení partneři v českém prostředí institucionálně, dělám já celý život na soukromé bázi. Za komunismu osobní osvětou v nejbližším okolí, v éře svobody prostřednictvím komunikačních prostředků – v posledních letech na internetu a také na tomto blogu.

 

Cíl je stejně samozřejmý jako potřebný: přispět ke snížení deficitu ve vědomí Čechů, pokud jde o pravdivý obraz Izraele.

 

Ačkoli o tom mnozí pochybují, tato moje aktivita je zcela dobrovolná. Nejsem na výplatní listině Mossadu (jak jsem v diskusích obviňován), ani žádné jiné izraelské organizace nebo úřadu. Věnovat osobní čas ve prospěch šíření pravdy o Izraeli je otázka životního postoje, cti, svědomí a principu – nikoli peněz. Také proto spolupracuji se zpravodajským portálem Eretz.cz.

 

Existenci soutěže Cemach vítám s nejvyšším potěšením a uspokojením. Všem, kdo se na ní organizačně podílejí a studentům, kteří se k ní od září 2011 připojí, přeji hodně úspěchů a uspokojení z toho, že participují na nanejvýš smysluplném projektu.

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00