Malá vzpomínka: Věra Rollerová

pátek 5. srpen 2011 20:40

• Česká a slovenská komunita v Kanadě je pojem sám o sobě. V jejím rámci je pojmem Masarykův ústav a jím vydávaný čtrnáctideník Nový domov. Svoji nepřehlédnutelnou pečeť vtiskla do jeho tváře Věra Rollerová.

Tento týden jsme se dozvěděli, že poslední červenec 2011 byl posledním dnem jejího života …

 

Novým domovem jsem poprvé listoval v červnu 2004. V příjemném obývacím pokoji příbuzných v Ontariu. Tehdy jsem se také poprvé seznámil s jejím jménem a jejími úvodníky. Přesněji editorialy. Ona také četla mé první příspěvky, které jsem Novému domovu po návratu z Kanady posílal. A byla to ona, kdo rozhodl o jejich zveřejnění. Byla to pro mne velká čest.

 

Jako šéfredaktorka listu působila ještě půl roku. Ve vydání z 27. 11. 2004 překvapila čtenáře dopisem na rozloučenou. V něm oznámila, že se ze zdravotních důvodů stěhuje na venkov. S dovětkem: tohle je poslední číslo, které pro vás vydávám.

 

Po Novém roce 2005 ji nahradil Jan Rotbauer. V čele redakce stál do prázdnin 2008. Byly to bezmála čtyři roky mé intenzivní spolupráce s Novým domovem. Možná krátké, ale nezapomenutelné období života.

 

Bylo mi ctí přispívat do periodika, které čtou lidé, jejichž nelehkých osudů, sám z rodu emigrantů, si upřímně vážím. Jsem rád, že u počátků tohoto mého angažmá stála právě paní Věra.

 

Proto na ni v těchto dnech vzpomínám. Před očima mám onen ontarijský obývák, novinové stránky s heslem Pravda vítězí! a editorialy podepsané jejím jménem. Jsem si jist, že Věra Rollerová zůstane v myslích mnoha lidí za Atlantikem zapsána natrvalo. K lidem, o nichž toto platí ve staré vlasti, se skromně hlásím také já.

 

Nikdy jsme se osobně nepotkali. O to víc si cením toho, že mé první příspěvky nehodila do koše. A upřímně za to děkuji.

 

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00