Když se osmička rovná nule

úterý 1. leden 2008 16:54

Dr. Veronika Vlková, karlovarská primátorka.
Zdroj: Mmkv.cz

)••(•  Den po dni si pozvolna zvykáme na nový letopočet a asi většina z nás přemýšlí o jeho osudové osmičce na konci. Je ale tato číslovka opravdu osudová?

 

V samotném závěru starého roku objevili karlovarští občané ve svých schránkách první letošní číslo Radničních listů. Půvabná karlovarská primátorka Veronika Vlková(viz foto) v novoročním sloupku připomíná, že nadcházející rok bude pro lázeňské město rokem slavnostním, neboť se ponese ve znamení oslav šestistého padesátého výročí jeho založení. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že jako letopočet jejich vzniku byl zvolen rok 1358.


Mohli bychom tedy říci, že je to jedna z nejvýznamnějších osmiček v regionálních dějinách českého západu.


Kdo letos poslouchal novoroční projev Václav Klause, ten měl možnost seznámit se se stručným prezidentovým hodnocením milníků naší novodobé historie, jež jsou zakódovány do letopočtů 1918, 1938, 48 a 1968. Další osmičková historická ohlédnutí nám podle vlastního slibu předloží Česká televize a připojí se jistě i další sdělovací prostředky.


Z toho plyne, jako by se nad letopočtem současným vznášel tajemny otazník: Bude rok 2008 opravdu tak významný, že zásadním způsobem zasáhne do života občanů ve městech a obcích, v regionu a celé zemi?


Dost možná ano, ale rozhodně to nebude tou osmičkou na konci. V každé události, která se v minulosti v onom údajně magickém roce odehrála, lhostejno, zda byla hodná ocenění nebo tragická, můžeme vystopovat konkrétní souhru okolností, konkrétní dobové poměry a především – konkrétní osobnosti. Byli to na prvním místě lidé, kdo způsobil, že před devadesáti lety vzniklo samostatné Československo, že jsme v časech Mnichova prožili národní trauma. Konkrétní lidé zavinili únor 1948 i okupaci naší země o dvacet let později.


Je to stejné jako s posledním Silvestrem. Jen v Karlovarském kraji vyjížděla záchranná služba k šedesáti případům a za každý nese odpovědnost určité chování konkrétních lidí. Za zranění pyrotechnikou, rvačky, incidenty způsobené opilstvím, požáry i tragickou dopravní nehodu, při níž zahynul během silvestrovského večera ve Velké Hleďsebi u Chebu dvacetiletý mladý muž, nemůže Silvestr a změna letopočtu, ale zase jenom lidé. Ti, kdo nerespektují stanovená pravidla fungování naší společnosti a příliš široce si vykládají pojem svoboda.


Máme tedy do nového roku vstupovat s obavami? Osobně jsem přesvědčen, že ano, ale ne kvůli osmičce na konci. Obávat bychom se měli záporných lidských vlastností: hlouposti, nedostatku tolerance tam, kde je to žádoucí, závisti, sobectví, bezohlednosti. Na nás všech bude záležet, zda převáží právě negativní chování, anebo jeho pravý opak. Protože život v naší společnosti bude právě tak snesitelný, jak snesitelný si jej uděláme sami – v rodinách, na pracovištích, na silnicích, v obchodech, v dopravních prostředcích nebo ve frontě u lékaře. Osmička na konci data na to má skutečně ten nejmenší vliv či - řečeno docela popravdě a novodobým jazykem - vliv nulový.

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00