Exkluzivně: Nová jeruzalémská tramvaj objektivem Lumíra Hanuše

pondělí 22. srpen 2011 18:50

• Dlouho odkládaná, stala se skutečností. V pátek 19. srpna 2011 byla v izraelském hlavním městě zprovozněna první tramvajová linka.

V únoru 2008 jsem v jedné mutaci svých stránek Lubomírovy Listy (odkaz nabízím níže) zveřejnil unikátní kolekci snímků Lumíra Hanuše (u nás dobře známého vědeckého pracovníka jeruzalémské Hebrejské univerzity zabývajícího se mj. léčivým využitím konopí) přibližující výstavbu první jeruzalémské tramvajové dráhy.

 

Projekt za čtyři milardy nových šekelů se vlekl jako příslovečný slimák, zahájení provozu bylo několikrát posunuto – až nadešel třetí srpnový pátek a veřejnost se konečně dočkala. Téměř čtrnáct kilometrů dlouhá trať spojující severovýchod města s jeho jihozápadní části zahrnuje 23 zastávek. Viz plánek (převzat z webu UrbanRail.net) :

*

tramjer030a.png

*

 


 

Pro obyvatele a návštěvníky Jeruzaléma je to něco nového. A aby si zvykli, bude nějaký čas, dva až tři týdny, doprava zdarma. Zvyknout si musí i motoristé. Na to, že tramvaj má přednost.

 

Mezi obyvateli Jeruzaléma, kteří celou novou trasu č. 1 projeli, byl i Lumír Hanuš s manželkou. Přesněji: s manželkou a fotoaparátem. Fotografie pořízené v neděli 21. 8. si Lumír nenechal pro sebe. Díky jeho laskavosti si kolekci autentických snímků z této historické události mohou prohlédnout i návštěvníci blogu Pohledy a postřehy.

 

Lumír v průvodním textu uvádí:

 

Hebrejsky se tramvaj jmenuje Rakévet Kala, anglicky Light Rail. Jde o dva tramvajové vozy připojené k sobě. Do každého se vejde 56 sedících a 164 stojících, takže jedna souprava o dvou vozech pojme 440 lidí.

 

Pokud mám tramvaj hodnotit, tak jede zcela klidně a tiše; jízda je pohodlná. K nedostatkům patří málo pohodlná sedadla a také to, že stojící těžko hledá, kde se chytit. Ovšem tramvaj jede klidně a to tento nedostatek částečně kompenzuje. Z konečné na konečnou jsme jeli zhruba 75minut. Tento čas by se ale v budoucnosti měl zkrátit.

 

Jistě je to dobrý příspěvek k městské dopravě, ale vzhledem k tomu, že přes střed města už nejezdí autobusy, ale tato tramvaj, tak si nejsem jist, jak bude doprava vypadat – ve středu města a také na hoře Herzl (jedna z konečných stanic – pozn. L.S.) bylo přeplněno.

 

Buď jak buď, na tyto a podobné otázky přinese odpověď budoucnost. Prozatím vezměme na vědomí, že Jeruzalém se zařadil mezi zahraniční hlavní města, jejich veřejná doprava zahrnuje také tramvajové spojení a podívejme se na sérii snímků Lumíra Hanuše.

 

*

tramjer028a.jpg

... nejprve dvakrát jeruzalémská  kráska, či krasavec lehký vlak, chcete-li. Stříbrná elegance při vjezdu do stanice

*

tramjer029a.jpg

... jak by se asi vyjímala v Praze?

*

tramjer027a.jpg

... začínáme ve stanici Mount Herzl (5x)

*

tramjer001a.jpg

*

tramjer002a.jpg

... detail označení tramvajové zastávky. Moderní design, nápis ve třech jazycích: odshora hebrejsky, arabsky a anglický přepis

*

tramjer026a.jpg

*

tramjer025a.jpg

... o zájemce není na nástupním ostrůvku nouze. Moderní dopravní prostředek láká

*

tramjer024a.jpg

... jízda z Herlovy hory: Je plno

*

tramjer023a.jpg

... děti usnou všude

*

tramjer022a.jpg

... nastup a výstup. Pardon: nejprve výstup, pak nástup. Tak je to správně. I v Jeruzalémě

*

tramjer020a.jpg

... na zastávce  Mahane Jehuda. V blízkosti je jedno z velkých  jeruzalémských tržišť

*

tramjer019a.jpg

... pohled z tramvaje na zastávku Ha-Davidka na stejnojmenném náměstí

*

tramjer018a.jpg

... lidé v tramvaji.  Mnoho jarmulek a klobouky ortodoxních. Inu, jsme v Jeruzalémě

*

tramjer017a.jpg

... muž v klobouku

*

tramjer015a.jpg

.. pohled k řidiči

*

tramjer014a.jpg

... žena v tramvaji a jeruzalémská magistrála

*

tramjer008a.jpg

momentkja z místa, kdy vůz nebyl zcela obsazen

*

tramjer004a.jpg

... nemalou část cestujících tvořili v neděli 21. 8.  charedim - zbožní ortodoxní judaisté. Lumír Hanuš upřesňuje:  Mezi lidmi, vzhledem k tomu, že byl pracovní den, převažovali starší a charedim - ti nepracují, a tak mají čas ...

*

tramjer003a.jpg

... pohled do kabiny řidiče

*

tramjer016a.jpg

... pohled z tramvaje na mimoúrovňové křížení jeruzalémských dopravních tepen

*

tramjer010a.jpg

... nový dopravní prostředek vyžaduje náležitou osvětu. Zde informační plakát i s příslušnou webovou stránkou (zcela dole - zatím pouze v hebrejštině)

*

tramjer009a.jpg

... již funkční  koleje čekají příjezd další soupravy

*

tramjer007a.jpg

... údaj o max. obsazenosti jednoho vozu. Jak je obvyklé u tohoto typu dopravy, počet stojících převyšuje množství sedících. V poměru téměř 3:1

*

tramjer005a.jpg

... pohled zevnitř ke stanici Damašská brána

*

tramjer013a.jpg

... interiér tramvajového vozu

*

tramjer012a.jpg

... a jsme v cíli. Heil Ha-avir, nejsevernější  konečná stanice. V ulici Leteckých sborů (izraelského vojenského letectva)

*

tramjer011a.jpg


*

Pro zájemce: Chcete-li se podívat na snímky Lumíra Hanuše z doby, kdy byla tramvajová trať rozestavěná (únor 2008), KLIKNĚTE SEM

 

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00