Dva navenek nesouvisející dopravní projekty

úterý 8. leden 2008 22:26

Typický obrázek z železniční tratě 142, po které jezdí osobní mezinárodní vlaky na trase Karlovy Vary - Potůčky - Johanngeorgenstadt, který je na snímku v pozadí.
Zdroj: Web města Johanngeorgenstadt.

(•(•(•    Zatímco od 7. ledna 2008 mohou řidiči na západě Čech jezdit po novém silničním obchvatu Sokolova, který značně odlehčí dopravě jak v hornickém městě, tak v sousedním Královském Poříčí, o něco výše v Krušných horách motoristé stále čekají na dlouho avizované rozšíření hraničního přechodu v Potůčkách.

 

Kdo by před několika měsíci vsadil na to, že severovýchodní silniční obchvat Sokolova bude zprovozněn dřív než dojde k rozšíření hraničního přechodu v Potůčkách, dobře by udělal. A to navzdory tomu, že podle časového plánu tomu mělo být přesně obráceně.


Závazný termín otevření česko-saského přechodu Potůčky – Johanngeorgenstadt pro motorová vozidla – dodejme, že dosud je přístupný pouze pro pěší - byl shodný s naším vstupem do takzvaného Schengenu, tedy s 21. prosincem minulého roku. Toho dne se ovšem kýžená změna nekonala a ke splnění slibu nedošlo ani 7. ledna, kdy byl u Sokolova slavnostně otevřen zmíněný čtyřkilometrový obchvat.


Zklamání je o to větší, že své závazky nedodržela nikoli česká strana(kde jsme na ledacos zvyklí), ale partneři na druhé straně hranice, proslulí svým smyslem pro přesnost a pořádek. Byli to přitom oni, kdo rozšíření přechodu před léty inicioval.


A byla to česká strana, kdo splnil několik potřebných podmínek.


Vedle řady dílčích úprav to bylo především vybudování kruhového objezdu a obchvatu. Říká-li dnes starostka obce Jarmila Fořtová, že Potůčky jsou na rozšíření přechodu připraveny  déle než rok, je liknavost na německé straně o to méně pochopitelná. Jistě, svoji roli v tom hraje i současná přebyrokratizovaná evropská společnost. Zde jde konkrétně o to, že vybavení celního objektu, jakož i přístupová komunikace je v majetku několika německých organizací, což údajně způsobuje většinu komplikací. Nám, prostým občanům nezbývá než tomu věřit.

 Nabízí se ovšem postesknutí – doufejme, že toto je pravý důvod a že nejde o nic jiného než o obvyklé byrokratické průtahy. Málo platné: není tak snadné zaplašit neodbytnou myšlenku, že při troše dobré vůle by snad jedna strana nemusela na přátelské gesto té druhé čekat více než jeden dlouhý rok. Zejména, jde-li o takovouto věc společného zájmu.


Věřme, že zahájení prací na německé straně, slibované na druhý lednový týden, posune celou věc ke kýženému cíli. Pokud možno ve viditelném časovém horizontu.

• • •

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00