Slovo k rozloučení s Whitney Houston

neděle 19. únor 2012 21:00

• Byla to jedna z těch událostí, na které se nezapomíná. Srovnatelná s pohřbem princezny Diany v září 1997. A přece tak rozdílná.

Blahořečil jsem moderní technice, televizi a internetu, že jsem směl být u toho. Ve sboru New Hope Baptist Church Avenue v Newarku. Při bohoslužbě posledního rozloučení s Whitney Houston. Zatímco Diana měla obřad konaný v souladu s anglikánskou liturgií, tedy důstojný, ale vážný, bolestný a plný smutku, v Americe bylo mnohé jinak.

 

Pod kazatelnou byla umístěna rakev s ostatky ženy obdařené jedinečným hlasem, zdobená bílými květy. Samotnou kazatelnu překrývala rudá látka se zlatým vyobrazením kříže a koruny slávy, dávnými křesťanskými symboly.

 

Čtyřhodinový program se konal ve znamení oslavy života. Ve stylu, s nímž se u „tradičních“ církví běžně nesetkáme. Méně slz, více radosti. Hodně dobré muziky, častý potlesk. Zřetelně vyjádřená vděčnost za to, čím Whitney obohatila kulturu lidského společenství.

 

Ostatně, kdy se nám stane, že duchovní před kázáním zazpívá? Ne táhlou liturgii, ale dokonale přednesený gospel song. A capella. A dostane se mu za to ovací. Zde ano.

 

Kdo obřad nesledoval, dozvěděl se ze zpráv, že na shromáždění vystoupily VIP osobnosti hudebního i hereckého světa. Zpěváci Stevie Wonder, členové „gospelové“ Family Winans, nebo Alicia Keys; nechyběl Kevin Costner alias Frank Farmer z filmu Bodygard. Česká média citovala jeho zmínku o tom, že má s Whitney jedno společné – v dětství vyrůstal mezi baptisty.

 

 Mám podobnou zkušenost, byť z pozdějšího věku. Virtuální návštěvu sboru New Hope v Newarku na ulici Sussex Avenue v Newarsku jsem tudíž vnímal jako návrat mezi spřízněné duše. K někomu, kdo je mi duchovně blízký. Proto mě zaujala závěrečná část bohoslužby, kázání pastora Marvina L. Winanse z detroitské Perfecting Church. Vybral si oddíl z Matoušova evangelia.

 

Biblický text přikládám níže jako výzvu k osobnímu zamyšlení nad jeho obsahem. S dovětkem: Whitney Houston oslovila snad každého z nás. Svým hlasem, písněmi; tím, jak jedinečně dokázala hudbu interpretovat. Jako odkaz spojený s památkou na ni můžeme vnímat i poselství obsažené v Matoušově evangeliu.

 

 

Citát, který pastor Winans vybral a na který kázal, je z 6. kapitoly od 25. verše:

 

Protož pravím vám:

Nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili, ani o tělo své, čím byste se odívali.

Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo nežli oděv?

 

Hleďte na ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnou, ani shromažďují do stodol, ale Otec váš nebeský živý je.

I zdaliž vy jich mnohem nepřevyšujete?

 

A kdo z vás pečlivě mysle, může přidati ku postavě své loket jeden?

 

A o oděv proč se staráte? Považte kvítí polního, kterak roste, nepracuje ani přede.

 

Pravímť pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich.

 

Poněvadž trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vás neodívá, o malé víry?

 

Nepečujtež tedy, říkajíce:

Co budeme jísti? Aneb co budeme píti? Aneb čím se budeme odívati?

 

Nebo toho všeho pohané hledají.

Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete.

 

Ale hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.

 

Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení.

 

(Český překlad z roku 1613)

 

*

wh2.jpg

... pastor Winans za kazatelnou New Hope Baptist Church během posledního rozloučení s Whitney Houston

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00