Špatná zpráva z Blízkého východu

neděle 22. duben 2012 22:32

• U nás také jistě přijde řeč na to, čeho jsou dnes večer plná izraelská internetová média. Egypt jednostranně vypověděl dohodu o dodávkách zemního plynu exportovaného do Izraele.

Ano, jde o ono mediálně asi nejznámější potrubí, které po pádu Mubaraka bylo více než tucetkrát cílem teroristických sabotáží.

 

Tento neblahý jednostranný krok má dvě dimenze. Nejen ekonomickou – pokud budou skutečně zavřeny ventily do polohy OFF, způsobí tím Egypt Izraeli značné energetické komplikace.

 

Neméně závažná je i politická stránka věci. Dohoda o dodávkách (původně ropy, později byla komodita změněna) je součástí egyptsko-izraelské mírové smlouvy z roku 1979, která měla jednoznačně pozitivní vliv na vývoj v oblasti. Izrael má nyní plné právo interpretovat zmíněný krok jako porušení smlouvy. Se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

Rozhodnutí egyptské strany, o němž se soudí, že nebylo možné bez souhlasu nejvyšších míst v Káhiře, může nebezpečně destabilizovat situaci v regionu, po „arabském jaru“ už tak dost napjatou.

 

Jde o další kamínek s velkým záporným znaménkem do blízkovýchodní mozaiky. Osobně, aniž bych chtěl situaci dramatizovat a aniž bych si cokoli špatného přál, soudím, že toto rozhodnutí, nebude-li následně odvoláno či zmírněno, může mít pro další vývoj nejen v tamním regionu zásadnější význam než to, jak dopadnou ve Francii prezidentské volby či jak bude v příštím týdnu pokračovat politická tragikomedie v České republice.

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00