Lidé z kalendáře: Washington

čtvrtek 21. únor 2008 11:35

•••Ξ  Dvacátého druhého února si Spojené státy a jejich přátelé ve světě připomínají výroční den narození George Washingtona, první prezidenta. Blog Pohledy a postřehy se  tímto skromným příspěvkem k tomuto svátku připojuje.  

 

Narodil se ve Virginii jako poddaný Jeho Veličenstva krále Jiřího II. Zemřel ve Virginii jako občan Spojených států.

LL-BB-GW-map1.jpg

 ••  Virginie na mapě východního pobřeží USA.


Čím vším prošel než stanul na místě nejváženějším? Byl zeměměřičem, plukovníkem milice ve Virginii, pěstitelem tabáku, vrchním velitelem virginských ozbrojených sil, poslancem tamního zastupitelského shromáždění ...

V květnu 1775 patřil mezi účastníky II. kontinentálního kongresu, který z Filadelfie zaslal do Londýna králi Jiřímu III. petici, v níž je nabízeno kompromisní řešení vyostřených vztahů mezi kolonií a korunou. Panovník odmítl a lavina jménem Americká válka za nezávislost byla odstartována.

LN-BB-GW-home.jpg

••  Mount Vernon ve Virginii. Washingtonův dům


Pak Washington znovu působil  tam, kam ho vždy táhlo  srdce i pocit povinnosti: velel  vojsku koloniálních dobrovolníků. V roce 1776 zvítězil nad Brity v bitvě u Bostonu. Po návratu do svého hlavního stanu v New Yorku se dozvěděl - psal se 4. červenec onoho památného roku 1776 -, že ve Filadelfii bylo vydáno Prohlášení nezávislosti.  Zrodily se Spojené státy americké, budoucí nejvýznamnější mocnost planety, lídr svobodného světa, naděje těch, kdo o demokracii mohou jenom snít.

LN-BB-GW-obraz.jpg

••  George Washington na obraze Gilberta Stuarta(1755-1828)


Svého prezidenta si ovšem mladá federace nezvolila hned. Nejprve bylo zapotřebí vypracovat konstituci. Washington předsedal v roce 1787 Ústavnímu konventu a teprve poté, co byla 4. března 1789 Ústava USA vyhlášena, otevřela se cesta k volbě prvního prezidenta. Hlavu státu volil tehdy ještě Kongres – a pro George Washingtona hlasoval 4. dubna 1789 jednomyslně. V únoru 1793 byl zvolen na druhé funkční období, a opět jednomyslně.

LN-BB-GW-capital.jpg

 ••  Washington, DC. Hlavní město USA


Po odchodu z prezidentského úřadu se vrátil na své oblíbené sídlo Mount Vernon, které si kdysi pronajal od manželky zemřelého nevlastního bratra. Rok nato byl ovšem znovu a naposledy povolán do služeb Unie. V hodnosti generála  stanul v čele amerických ozbrojených sil. V tom čase hrozil válečný střet s Francií(Napoleonovy vojenské výboje), jelikož k němu ale nedošlo, vrátil se Washington na Mt. Vernon, kde 14. 12. 1799 zemřel.


George Washington se roku 1759 oženil s Mathou D. Custisovou(1731-1802). Byl členem protestantské episkopální církve(denominace anglikánské církve v USA).

LN-BB-GW-olympia.jpg

••  Olympia, hlavní město státu Washington. Leží na severopápadním hranici USA s Kanadou.

Jak již uvedeno, Washington´s Birthday připadá na 22. únor. Ve většině států Unie se slaví jako státní svátek, bývá  ovšem překládán na nejbližší pondělí(obvyklá severoamerická praxe vytváření dlouhých víkendů). V některých státech je nazýván Washington-Lincoln Day, jinde zase President´s Day(na Havaji).

• • •

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00