Velkopáteční

čtvrtek 20. březen 2008 21:07

• Autor blogu přeje všem  návštěvníkům radostné, klidné a požehnané Velikonoce ...

 

VELKOPÁTEČNÍ

/LS/

LN-BB-3cross1.jpg


Jan s matkou Ježíše

a ženy plačící

slyšeli pod křížem

hlas k nebi znějící:

Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil mne?

Hořký je ten kalich z Getsemane


Skály tam praskaly

a zem se zatřásla

hroby když vydaly

životu svá těla

Tma skryla slunci tvář

Hle – dokonáno je!

Nestřeží mečů zář bránu ráje


Ten den se v svatyni roztrhla

chrámová opona

zástupnou obětí

skončil věk Zákona

Bůh k slibům z Edenu

člověka navrátil

a jejich slov cenu

sám zaplatil

Na hoře golgostské

On nám dal znamení:

V oběti synovské zve k smíření


*

Jan s matkou Ježíše

a ženy plačící

přinesli od kříže

modlitbu věřícím:

Bože můj, Bože můj,

Tys neopustil mne

Prázdná je číš strachu z Getsemane!


Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00