Cyril a Metoděj. Kříž a svatozář

neděle 18. listopad 2012 17:46

• V neděli 18. listopadu informovaly české zpravodajské servery o dalším bruselském zákazu. Na chystané slovenské dvoueurové minci, která bude dána do oběhu v roce 2013 u příležitosti výročí příchodu bratří věrozvěstů z Tessaloniky na Velkou Moravu, chybí svatozář a kříž.

 

Máme tu další konfrontaci a téma pro demokratickou diskusi.

 

Když jsem se o celý problém začal blíže zajímat, zjistil jsem, že EU nevydala zákaz, ale pouze doporučení. Důvod? Dvěma členům eurozóny se symboly nelíbily. Národní banka Slovenska podle své mluvčí Petry Pauerové tyto připomínky bez odporu akceptovala.

 

Slovenská média samozřejmě zajímalo, co by se stalo v případě opaku. Na to dala odpověď Jana Farkašová ze zastupitelské mise Evropské komise ve SR: „Bylo by to považované za porušení unijního práva.“ A dál? Můžeme jen tušit …

 

Komu není tento příběh lhostejný, bude se ptát, proč se oba symboly dostaly na index. Také na tuto otázku známe odpověď. Protože porušovaly princip náboženské neutrality.

 

Myslet si o tom můžeme co chceme – a děsit se nejhoršího. Protože tady v plné míře zvítězila politická korektnost. Kdo dosud nevěděl, co to je, rychle to pochopí: Cyril a Metoděj bez svatozáře.

 

Kam se poděla proklamovaná evropská tolerantnost a rozmanitost kultur, náboženská snášenlivost?

 

Bylo by to výzva i pro mě osobně: jako nedenominační křesťan s protestantskými kořeny a evangelikální výchovou odmítám přijmout katolické pojetí, že Cyril, Metoděj (kníže Václav, Anežka Česká, Jan Sarkander, Jan Nepomucký …) jsou svatí. Domnívám se, že o tom nemohou rozhodovat lidé na zemi, byť byli jinými lidmi dosazeni do jakýchkoli církevních úřadů, ale někdo jiný, jinde a jindy – sám Bůh. (Zajímalo by mě, jak by se katoličtí představitelé tvářili, kdyby se jejich a Boží názor na svatost toho či onoho jednou na věčnosti diametrálně lišil.).

 

Pokud by se mi dostala do rukou slovenská dvoueurovka s původním designem (se svatozáří nad hlavami C + M), musel bych se s ním vyrovnat. Stejně, jako se musím vyrovnat s vánočními pohledy s náboženskou tématikou, na nichž je vyobrazen malý Ježíš, Josef a Marie se svatozáří: vyberu si buď nekatolický obrázek bez svatozáře nebo nenáboženskou verzi. V případě slovenské pamětní 2€ by mi nezbylo nic jiného, než s vědomím, že se s vyobrazeným pojetím neztotožňuji, minci použít. V naději, že jednou, bude-li euro zavedeno v ČR, jiný uživatel, třeba katolík ze Slovenska, bude provádět drobné finanční transkace se stejným pocitem s mincí, na níž bude vyobrazen Jan Hus a symbol kalicha.

 

Dnes ovšem nemám jistotu, zda nám v tomto hypotetickém příkladu EU nezakáže (pardon, nedoporučí) kalicha se vzdát (a pro jistotu i Jana Husa) – a o to jde.

 

Svatozáří to začíná, křížem pokračuje – a kde to skončí?

 

Abychom ale byli objektivní, musíme dodat, že na chystané slovenské „cyrilometodějské“ dvoueurovce kříž vyobrazen je, dokonce dvojitý, byť v podobě biskupské berly. To nás může naplňovat jistou nadějí. Protože kdyby měla být EU v otázce dodržování principu náboženské neutrality důsledná, musela by doporučit celé řadě členských zemí, aby změnily své státní symboly. Neboť kříž jako obecný znak křesťanství najdeme na vlajkách nemalého počtu států, na vlajce Spojeného království hned tři: svatých (všímáte si, jak jsem tolerantní?) Jiřího, Patrika a Ondřeje.

 

Jako hrozba to zní obludně, ale není obludné už samo doporučení Evropské komise ve věci svatozáře nad hlavami věrozvěstů z Tessaloniky?

 

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00