Horní Slavkov: Užitečné omezení

středa 16. duben 2008 23:01

•   Horní Slavkov na Sokolovsku zřejmě brzy vstoupí do stále početnějšího neoficiálního svazku měst, na jejichž území platí částečná prohibice. Tamní radnice posílá vyhlášku zakazující pití alkoholu na některých veřejných místech k posouzení zastupitelům, kteří se jejím textem budou zabývat v pondělí(21. 4. 2008) odpoledne na svém třetím mimořádném zasedání.

Té výtce se těžko vyhneme. Totiž, že každé omezující opatření vrchnosti ve vztahu k občanům je poněkud problematické. Na jedné straně slyšíme z úst nejvyšších představitelů země - a nejen té naší - o posvátnosti a nedotknutelnosti hodnoty zvané svoboda, na druhé straně máme oprávněný pocit, že nepřehledné množství zákonů, předpisů, vyhlášek, nařízení a všemožných místních úprav prostor naší svobody stále více omezuje. A klade na naše bedra další a další povinnosti.


Pokud zastupitelé v Horním Slavkově v pondělí vyhlášku o místně omezené prohibici schválí, budou se muset občané města i jeho návštěvníci smířit s tím, že ne všude bude napříště možné veřejně konzumovat alkoholické nápoje. K navrhovaným zapovězeným místům patří stará část města či okolí škol, kulturního domu a některých obchodů.


Je ale takovéto omezení lidské svobody v principu správné? Samozřejmě že ano. Zklamání a deziluzi mohou kromě notorických alkoholiků pocítit pouze ti, kdo uvěřili propagandistickým řečem některých politiků o právu na téměř absolutní svobodu. Ta ovšem existuje nanejvýš na předvolebních billboardech, protože praktický život funguje poněkud jinak. Praktický život - to je každodenní řešení dilemat a hledání kompromisů, často mezi větším a menším zlem.


V případě Horního Slavkova je na pořadu dne otázka, v jakém prostředí lidé chtějí žít a co dostane přednost. Zda svoboda opíjet se na veřejnosti, tam kde koho právě napadne, se všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky, anebo právo obyvatel na trochu kultivovanější prostředí alespoň někde v jejich městě. Jinak řečeno: má si většina obyvatel nechat donekonečna líbit nechutné excesy naprosté menšiny?


Radnice v Horním Slavkově správně rozhodla, že v zájmu města je vyjít vstříc vůli většiny občanů. Jistěže za cenu nezbytného plošného omezení pro všechny, neboť ve společnosti před zákonem si rovných občanů to ani jinak nejde. Je to koneckonců i v souladu se zdravým rozumem. Kdo nechce, aby se v okolí škol a obchodů vyskytovala přiopilá individua, sám se přece dobrovolně podrobí pravidlu zakazujícímu před těmito školami a obchody alkohol veřejně konzumovat. Kdo naopak chce, aby se před školami, obchody a jinde ve městě lidé svobodně opíjeli, musí se podrobit vůle většiny, která si to nepřeje.


Obojí současně mít nelze.

•••

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00