Proč Evropská unie a ne Evropský svaz?

sobota 6. duben 2013 19:36

• Nevím, jestli to už někoho napadlo. Mám na mysli odpůrce Evropské unie kalibru někdejšího hradního vicekancléře Petra Hájka.

Ten neváhal srovnat EU s Říší (myšleno Velkoněmeckou) a její vlajku nazval vlajkou říšskou (myšleno nacistickou).

 

Jiní srovnávají EU s bývalou RVHP.

 

Nejsem si jist, zda někdo srovnává EU také s někdejším SSSR. Ale i kdyby ne, měl bych pro fanatické odpůrce unie terminologický návrh.

 

Proč vlastně nazýváme Evropskou unii unií? Vždyť anglický termín „union“ můžeme přeložit nejen takto, ale také výrazem „svaz“. Tak tomu přece bylo v případě zkráceného názvu SSSR – anglicky Soviet Union, česky nikoli Sovětská unie, nýbrž Sovětský svaz. Jistě, zde se primárně vycházelo z ruštiny; „Sovjetskij sojuz“ byl správně přeložen jako Sovětský svaz.

 

Protože ale rusky EU je „Jevropjejskij sojuz“, bylo by přece možné používat v češtině označení Evropský svaz (podobně jako říkáme Barmský svaz, ne Barmská unie, Australský svaz, nikoli Australská unie apod.).

 

Přičemž platí, že sousloví Evropský svaz by mohli používat euroskeptici, zatímco zavedené označení Evropská unie všichni ostatní (eurooptimisté, eurohujerové, eurofederalisté). Tím by se oba základní tábory navzájem odlišili a bylo by jasné, kdo je kdo.

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00