Pohled do židovského a kanadského kalendáře

neděle 27. duben 2008 08:23

•• Měsíc: Květen 2008

 

Druhého května 2008/27. dne měsíce Nissanu 5768 – Jom Hašoa/Den vzpomínky na oběti holocaustu.


Šestého května 2008/První den židovského měsíce Ijjar.


Devátého května 2008/4. dne měsíce Ijjaru 5768 – Jom Hazikaron/Vzpomínka na padlé izraelské vojáky a oběti terorismu*/.


Desátého května 2008/5. dne měsíce Ijjaru 5768 – Jom Haacmaut/Den izraelské nezávislosti(1948-2008)*/.


Dvacátého třetího května 2008/18. dne měsíce Ijjaru 5768 – Lag Baomer/Svátek, v němž si Židé připomínají smrt rabína Šimona Bar Jochaje a zastavení římského pronásledování za povstání Šimona Bar Kochby ve II. století n. l.

*/ Pozn.: Dle údajů  serveru Judaism 101, a také na základě dalších informačníc zdrojů, budou letos připomínány oba svátky takto: Jom Hazikaron 7. května 2008 a Jom Haacmaut 8. května 2008(souvislost s šabatem). 

 

|


V Kanadě


První května 2008 – May Day


Jedenáctého května 2008 – Mother´s Day/Den matek(vč. USA a anglosaského světa).


Devatenáctého května 2008 – Victoria Day/Svátek královny Victorie, prvního panovníka kanadské konfederace.

|


V USA také


Sedmnáctého května 2008 – Armed Forces Day/Den ozbrojených sil.


Dvacátého šestého května 2008 – Memorial Day/Den památky padlých.•••

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00