Můj Jom Hazikaron

středa 7. květen 2008 21:40

• Podle židovského kalendáře připadá 60. výročí vyhlášení nezávislosti Izraele, Jom Haacmaut, na 8. května – symbolicky se kryje s Dnem vítězství nad německým nacismem. Od den dříve si v Izraeli připomínají padlé vojáky a oběti teroristických útoků –  Jom Hazikaron.

 

Také já, celoživotní přítel Izraele, vzdálený od Jeruzaléma tisíce kilometrů, jsem věnoval letošnímu svátku Jom Hazikaron krátkou osobní ceremonií. Mám na svém psacím stole trvalou expozici, skromný památník, který mi každý den připomíná, že za izraelskou nezávislost, svobodu a demokracii položilo mnoho židovských synů a dcer v uniformě i občanském oděvu daň nejvyšší. 7. května večer jsem se poklonil jejich památce a věnoval jim tichou vzpomínku.


Na následujícím snímku se můžete seznámit(a třeba inspirovat) s jednotlivými prvky mého osobního památníku. Základ tvoří skleněná váza, v níž je na žlutém písku umístěna mohyla plná originálních izraelských kamenů, jež připomíná plamen svíce. Doplněna je dvěma modely pušek a izraelskou vlajkou. Za „věčným kamenným světlem“ se nachází menora, sedmiramenný svícen – izraelský státní znak. Podobný je umístěn v Jeruzalémě před budovou Knessetu, symbolu izraelské demokracie. Sílu a udatnost Obranného vojska Izraele připomíná zmenšená kopie tanku Merkava.

 LN-BB-jomhazikaron.jpg
 


Jsem přesvědčen o tom, že všichni, kdo položili život za moderní židovskou republiku, si zaslouží trvalou úctu těch, kdo se považují za přátele Státu Izrael. Je mi ctí patřit mezi ně.

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00