K odkazu 8. května

středa 7. květen 2008 22:57

•  Letos si už po třiašedesáté připomínáme konec druhé světové války na evropském bojišti. Je pravda, že ne vždy se v naší zemi slavila tato událost osmého května. Dlouhá desetiletí jsme si připomínali vítězství nad nacismem o den později – ale na tom snad tolik nesejde. Spíše se do mysli vkrádá pochybnost, jestli po tak dlouhé době, kdy žijeme docela jinými problémy, nám má památka Dne vítězství vůbec co říci.

 

Podíváme-li se na svátek 8. května pohledem praktického člověka, neunikne nám zajímavá souvislost. Lidé, kteří se narodili v roce 1945, jsou na počátku svého penzijního období. Jinými slovy řečeno, do prostoru vymezeného dneškem a koncem války se vejde jeden produktivní lidský život. Také proto mnoho našich spoluobčanů, zejména těch později narozených, vnímá válečné události jako něco, co se hodí nanejvýš jako téma pro zkoušení žactva při hodinách dějepisu. Naštěstí stále žijí pamětníci poslední světové války, kteří, dostanou-li k tomu příležitost, nás snadno vyvedou z omylu takovéhoto uvažování.


Odkaz Dne vítězství, jakož i poučení ze všeho, co mu předcházelo – to není jenom mrtvá ozvěna dávno uzavřené historie, ale živá moudrost vykoupená miliony nevinných obětí, nad níž by jen pošetilec mohl mávnout rukou. Je v ní zakódována výstraha, že i naše epocha má své malé šílené führery, falešným iluzím podléhající Chamberlainy a ovšem také osobnosti s podobně skvělým úsudkem, jaký projevil Winston Churchill. Dnešní svátek můžeme chápat také jako varování, jak velký požár dokáže způsobit jedna nepatrná zápalka, dostane-li se do nepovolaných rukou. A jak obludným činům může napomoci obyčejná lidská lhostejnost. Jistěže moderní společnost čelí jiným výzvám a novým nebezpečím. Snad můžeme vyjádřit přesvědčení, či lépe naději, že světová válečná apokalypsa ani holocaust dnes bezprostředně nehrozí. Přesto ale: čím více budeme čerpat z moudrého odkazu událostí, které před šedesáti třemi lety v Evropě skončily, tím více uděláme pro to, aby se hrůzy podobné těm nacistickým už nikdy neopakovaly.


Bylo to koneckonců také sudetské pohraničí našeho státu, které se stalo nedobrovolným svědkem důsledků toho, co všechno může civilizovanou společnost postihnout, pakliže si nechá přerůst přes hlavu zrůdu jménem Hitler. Zpočátku komicky působící křikloun spustil smrtonosnou lavinu, z jejíchž následků se svým způsobem vzpamatováváme dodnes. I takový je odkaz 8. května. Věřme, že ti dnešní mocní, jimž byla demokratickou cestou svěřena obrovská míra odpovědnosti, dokážou tomuto poselství porozumět a bude-li třeba, tak v souladu s ním také konat. Dřív, než nám nějaký soudobý, exoticky působící křikloun a jím prezentované zlo přeroste nebezpečně přes hlavu.

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00