1. červenec: Den Kanady

úterý 1. červenec 2008 08:59

• Prvního července slaví Kanaďané státní svátek – Canada Day, Den Kanady. Jaké má toto datum význam v kanadské historii?

Připomíná ustavení federálního dominia v roce 1867, kdy londýnský parlament přijal tzv. BNA Act(British North America Act). Znamenal spojení dosavadní Sjednocené provincie Kanada s Novým Skotskem a Novým Brunšvikem. Tento státní útvar se těšil značné autonomii v rámci Britského společenství národů.


Dlužno dodat, že Kanada se v dalším období teritoriálně proměňovala, na její mapě se znovu objevily původní provincie Ontario a Québec, dále Severozápadní teritoria, nová provincie Manitoba a posléze Britská Kolumbie, jejíž 150. výročí vzniku jakožto korunní kolonie připadá právě na letošní rok.


Není to ovšem jediné jubileum roku 2008. Jak ve svém prohlášení k letošnímu Dni Kanady připomíná premiér Stephen Harper(originální text viz níže), oslavuje letos jeho země 400. výročí založení města Québec City. Uplyne rovněž 250 let od vytvoření nejstaršího demokratického zastupitelského tělesa na území Kanady, regionálního parlamentu Nového Skotska(Nova Scotia House of Assembly).


Ve zmíněném prohlášení se premiér Harper dotkl také červnové omluvy kanadské vlády adresované původním obyvatelům za násilnou převýchovu. Tento čin je považován za důležitý milník na cestě k celonárodnímu usmíření.PŘÍLOHA: Prohlášení premiéra Stepheha Harpera u příležitosti letošního Dne Kanady(English/Français):

 

LN-BB-cada3.jpg

 


Today, Confederation turns 141 years old and there are more reasons than ever to celebrate our country.


2008 is a year of historic anniversaries: the 400th anniversary of the founding of Quebec City by Canada’s first governor, Samuel de Champlain; the 250th anniversary of the establishment of representative government in Nova Scotia, making Canada one of the world’s first democracies; and the 150th anniversary of the founding of the Crown Colony of British Colombia, ensuring our country would one day stretch from sea to sea.


Beyond all that, this year also witnessed an important evolution in Canada’s relationship with our First Peoples. On that historic day last month when we gathered on Parliament Hill in a spirit of reconciliation, and as National Chief Fontaine said ‘Together we can achieve the greatness our country deserves.’ How right he is.


Together, we are a united federation of strong provinces and territories. Together, we are healthy families building strong communities. Together, we are prudent stewards of our precious environment. Together, we are rich in opportunity and diversity, French and English, aboriginal and multicultural, native-born and newcomers. And together, we are making a positive difference in the world, led by the brave men and women of the Canadian Forces in Afghanistan.


Fellow Canadians, every day in countless ways, we are working together to achieve the greatness our country deserves. That’s why on this Canada Day, we are prouder than ever to call ourselves Canadian.


On behalf of Laureen, Ben, and Rachel and the entire Government of Canada, I wish all of you a Happy Canada Day!”La Confédération a aujourd’hui 141 ans, et les raisons de la célébrer sont plus nombreuses que jamais. 

L’année 2008 comporte plusieurs anniversaires historiques : le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec par le premier gouverneur du Canada Samuel de Champlain, le 250e anniversaire de la création de l’assemblée représentative en Nouvelle Écosse – faisant du Canada l’une des premières démocraties du monde – et le 150e anniversaire de l’établissement de la colonie de la Colombie-Britannique, qui a permis ultimement à notre pays de s’étendre d’un océan à l’autre.

Outre ces anniversaires, cette année voit une évolution marquante de la relation du Canada avec les Premières nations. En un jour historique du mois dernier, nous nous sommes réunis sur la Colline du Parlement dans un esprit de réconciliation et comme l’a déclaré à cette occasion le chef national Fontaine : « nous pouvons ensemble atteindre la grandeur que notre pays mérite. » Il a bien raison.

Nous formons ensemble une fédération unie, composée de provinces et de territoires forts. Nous formons ensemble des collectivités saines qui bâtissent des collectivités fortes. Nous gérons ensemble prudemment notre précieux environnement. Francophones et anglophones, autochtones et membres des collectivités multiculturelles, Canadiens de naissance et nouveaux arrivants, nous formons ensemble une communauté diverse et riche de possibilités. Et  ensemble, nous changeons réellement les choses dans le monde grâce aux femmes et hommes courageux des Forces canadiennes présentes en Afghanistan.

Chers Compatriotes, chaque jour et de mille et une façons, nous contribuons tous ensemble à la grandeur – bien méritée – de notre pays. Voilà pourquoi, à l’occasion de la fête du Canada, nous sommes plus fiers que jamais de nous appeler Canadiennes et Canadiens. 

« Au nom de Laureen, Ben et Rachel, ainsi que de l’ensemble du gouvernement, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête du Canada!

 

••• 

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00