6. 7. 1415-2008: Mistře Jene ...

neděle 6. červenec 2008 08:18

...obdivujeme Vás, skláníme se před Vaší mučednickou obětí, děkujeme - a nezapomeneme.

 

Kostnický plamen zapálil

pochodeň víry zas,

v tom ohni u Rýna zazněl

naposled´ vzácný hlas.


Mistr Jan Pravdy poznání

odevzdal národu,

národ pak v zápase získal

k té Pravdě svobodu.


Pod korouhví kalich

chrám

ve vítězných bojích,

otevřela věrným Čechům

Církev podobojí.


Před bitvou chór

zpívá Tábor.

Boží bojovníci.

Pak velí „Do zbraně!“,

heslo zní „Hrr na ně!“,

stráž Pravdu bránící.


Myšlenka vrací se

do města Kostnice

k Husově hranici ...

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00