Polemika: Svatořečit Jana Husa? Nelze ho ani rehabilitovat.

pondělí 7. červenec 2008 21:59

• Objevil se na bigBlogeru v souvislosti s výročím 6. července 1415 názor, že by Jan Hus měl být kanonizován. Autorem této myšlenky je vážený kolega Michal Primus. Viz jeho článek Co s Janem Husem ... svatořečit?!  Myšlenka je to jistě zajímavá, jenomže ... něco takového nepřichází do úvahy, a to ani v případě, že by římská církev nakrásně chtěla(jako že nechce).  Důvod?

Odpověď  přináší článek Evy Melmukové, který je už několik let k přečtení na severu společnosti Veritas. Text se jmenuje Proč nemůže být Mistr Jan Hus rehabilitován? a k dispozici  je ZDE.

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00