Letní seriál: Vzpomínky rozhlasového posluchače (VIII)

čtvrtek 7. srpen 2008 00:02

Část osmá, závěrečná - obrazová a zvuková příloha

 

 

 

QSL LÍSTKY

↓ 

LN-BB-DXFoto01.jpg

1  ... QSL lístky stanic Radio RSA(Jižní Afrika-nahoře vlevo se slony), Radia Japan přes retranslační vysílač v Gabunu(lístek s mapou světa), stanice FEBA, Seychelské ostrovy(tam, co se skrýval Radovan Krejčíř; zde nahoře úplně vpravo), pod ním se znakem US ministerstva obrany stanice amerických ozbrojených sil AFRTS, vysílač Greenville, North Carolina.

Černý QSL s rudým nápisem WRNO patří stanici s tímto označením, která pracuje v New Orleansu, pod ním ve žlutém provedení je lístek Hlasu Izraele. BPM patří čínské časové stanici(nevysílá rozhlasový program, ale přesný čas a etalonovou frekvenci), dále vpravo u kraje je  verifikční karta portugalského katolického Radia Renascenςa.
V nejnižší řadě vlevo bílý lístek se státním znakem Saúdské Arábie patří  vysílání Saudi Arabian Broadcasting, vpravo je QSL Radia Sweden,  vedle něj verifikační lístek stanice KHBI přenášející programy The Herald of Christian Science ze Saipanu na americkém pacifickém souostroví Marianna Islands, úplně na kraji minilístek(cca 9 x 9 cm) patřící Radiu Jerevan.

LN-BB-DXFoto05.jpg
2  ...  Vlevo nahoře vykukuje QSL lístek německé Deutsche Welle, pod ním, s bílým vrcholem,  je patrná ecuadorská velehora Ilinizas- lístek patří tamní stanici HCJB-Hlas And(o níž bude níže pojednáno podrobněji). Vpravo s modrým a červeným písmem na bílem podkladu, to je verifiace  stanice WINB vysílající z amerického Red Lionu v  Pennsylvánii. U kraje s globusem, otevřenou Biblí a přijímačem je QSL společnosti NOREA Radio, která vysílala své programy přes Trans World Radio v Monte Carlu.
Lístek v další řadě vlevo - s nápisem KTWR a anténními stožáry na pozadí zelené hory - patří stanici se stejnou značkou, jež vysílá z amerického pacifického   ostrova Guam.  S číslem 35 lístek Radia Canada International(připomíná 35. výročí zahájení vysílání do zámoří), WWCR je verifikace stanice vysílající z amerického Nashvillu(stát Tennessee).
V dolní řadě zleva:  R.A.E. - Radiodifusion Argentina al Exterior, WRNO - další varinta QSL lístku této stanice zmíněné výše, vpravo od něj WYFR - stanice Family Radio vysílající z Okeechobeena Floridě a konečně úplně vpravo dole je ne příliš výrazný QSL  stanice WCSN s vyobrazenými krátkovlnnými anténními systémy. Toto rádio, patřící do skupiny The Herald Christian Science, pracuje ve Scotts Corners ve státě Maine.
LN-BB-DXFoto14.jpg
3  ... Třetí sada snímků QSL nabízí výběr z ročních kolekcí ecuadorského  rozhlasu  HCJB-Hlas And.   Byla jedinou jihoamerickou stanicí  vysílající česky a slovensky(od května  1975). Každoročně  připravovala pro DXery(a posluchače vůbec)kolekci šesti QSL s konkrétním námětem - jak je patrné výše, patřily k nim ecuadorské známky, ecuadorská fauna a flóra, velehory, doprava, zařízení stanice, zeměpisné pozoruhodnosti a jiné. A protože já jsem byl v 80. letech a kráce též na začátku devíté dekády jejím spolupracovníkem,  promítne se tato skutečnost i do části této  přílohy.
♦ 
LN-BB-DXFoto07.jpg
4 ... Jedna forem spolupráce představovala zpracovávání  Informačních listů pro české posluchače.  Zde č. 12 z roku 1989 o manželské dvojici Kulakoffových, kteří pracovali v ruském oddělení HCJB.
LN-BB-DXFoto08.jpg
5  ... V 90. letech se zlepšila i grafická úprava materiálů vydávaných českou redakcí HCJB přímo v hlavním ecuadorském městě Quitu.  Zde hlavička dvouměsíčníku Hlas And z roku 1992.  Z pohledu na jeho zadní stranu,  do  přehledu vysílaných programů. je také zřejmé, kdy byl v té době v éteru DX program Radiomonitor(obr. 6).

LN-BB-DXFoto09.jpg
6
♦ 
LN-BB-DXFoto11.jpg
7 ... Certifikát potvrzující členství v klubu Andes DXers International(zkráceně ANDEX), který působil v rámci Radia HCJB.
LN-BB-DXFoto10.jpg
8   ... V 90. letech bylo možné od Radia HCJB získat tento diplom. Podmínkou bylo prokazatelně zachytit (předložit QSL)všechny čtyři stanice, které byly zapojeny do misijního rozhlasového projektu "World by 2000".  Konkrétně se jednalo - kromě HCJB - o stanici ELWA z Libérie,  FEBC z Filipín a Trans World Radio, které mělo stanice na více místěch světa. Jak je patrné, podařilo. Dlužno dodat, že toto je jeden z mála diplomů, které jsem za dobu svého aktivního posluchačského života vyzískal. Upřímně řečeno, nejsem soutěžní typ.
♦ 
A LÉTA BĚŽÍ ...
... Mezi snímky 9 a 10 a barevným obrázkem 11 je časové rozpětí téměř celé  čtvrtstoletí. Na starších snímcích příprava a nahrávání DX pořadu Radiomonitor v improvizovaném  domácím studiu v polovině 80. let, na barevném záběru tentýž člověk při natáčení pravidelného komentáře ve studiu veřejnoprávního rozhlasu v červnu 2008.
LN-BB-DXFoto13.jpg
9
♦   
LN-BB-DXFoto12.jpg
1o
• 
LN-BB-DXFoto27.jpg
11
LN-BB-DXFoto15.jpg
12  ... Vlaječky Radia HCJB. Vlevo s nápisem a adresou(dnes už neexistujícího)  českého oddělení, vpravo výroční u příležitosti spuštění malé vodní elektrárny v Papallacta koncem listopadu 1982.  Tím se možná tato stanice liší od ostatních. Nejenže vysílá pro Ecuador a v řadě jazyků pro posluchače v zahraničí, ale má také dvě vlastní nemocnice, tiskárnu a nezávislý zdroj elektrické energie, s turbínou napájenou vodou z horského jezera.Za svoji službu pro ecuadorskou veřejnost včetně indiánů v pralesních oblastech byla vládou v Quitu náležitě oceněna.
LN-BB-DXFoto23.jpg
13  ... Tiskárna stanice Imprenta Vozandes produkuje  každý rok barevné stolní kalendáře. Svého času i v české jazykové mutaci.
Z ECUADORU DO KANADY, ŠVÉDSKA, KOREJE, JAPONSKA ... A DOMŮ
LN-BB-DXFoto16.jpg
14  ... Materiály Radia Canada International. Vlevo mezinárodní programový  rozvrh, dole vlaječka s logem a nad ní pět členů československého vysílacího týmu. Žena vpravo dole je Vesna Alince -  obklopena kvartetem mužů, na jejich jména a hlasy si někteří z nás jistě  rádi vzpomenou. Jiří Šmíd, Vojtěch Mirga, Viktor Labský a Jiří Kratina.
LN-BB-DXFoto17.jpg
15  ... Tištěná podoba jednoho z nejlepších DX programů své doby,  několikajazyčné relace Sweden Calling DXers(SCDX). U jeho zrodu stála jedna z největších osobností světa rozhlasového DXingu, nezapomenutelný Arne Skoog(1913-1999). Já jsem ho, žel, zažil jen krátce, protože v roce 1978 odešel na odpočinek a jeho místo zaujal neméně skvělý George Wood.  Posluchači ruské verze SCDX jistě s láskou vzpomínají na úžasnou a přátelskou Lidiji Lundahlovou, která odešla na odpočinek v polovině 80. let. Tam jsem si mohl - a od té doby nesčíslněkrát - znovu ověřit, že heslo "Nikdo není nenahraditelný" není pravdivé.  Každý jsme originál a opustíme-li svůj post, už to nikdy nebude takové jako předtím.
LN-BB-DXFoto18.jpg
16  ...  Jmenovací dopis, v němž je uvedeno, že jsem ředitelem Radio Korea ustanoven jako oficiální monitor zahraničního vysílání společnosti KBS pro rok 1989.
LN-BB-DXFoto19.jpg
↑ 
17  ... Toto vydání  měsíčníku Radio Japan News z května  1980 je pro mě osobně obzvláště cenné, neboť ...
LN-BBDXFoto20.jpg
18  ... se v něm jako vůbec v prvním zahraničním časopise objevila moje fotka(vpravo dole) - i s tehdejší adresou)  coby rozhlasového posluchače.(P. S.: Výslechy  na StB následovaly ještě téhož roku ...)
LN-BB-DXFoto26.jpg
19  ... Příručka World Radio and TV Handbook.  Neocenitelný pomocník každého DXera. Na obrázku nahoře je přebal vydání z roku 1977. Toto a dalších několik ročníků jsem obdržel  ze Švédského rozhlasu. Sluší se proto říci: Jag tackar!
LN-BB-DXFoto28.jpg
2o  ... Projekt Woodpecker. Předběžná zpráva  a potvrzení o účasti.
♦ 
LN-BB-DXFoto22.jpg
21  ... První ročník časopisu DX Revue(1990), který začal vycházet záhy po převratu 1989. Navázal na publikační činnost podzemního DX Kruhu.
LN-BB-DXFoto24.jpg
22  ...  V euforické popřevratové době působilo ledacos dosud neznámého až tajemně. Rozhovor se mnou o DXingu v časopisu EXPRES Magazín(č. 25/1990).
LN-BB-DXFoto25.jpg
23  ... Dostat se na titulní stranu pro mě prestižního týdeníku Rozhlas  jsem vždy  považoval  za nedosažitelný sen.  Jak je zřejmé, sny se člověku občas splní. Stalo se v čísle  18/1994 a já to dodnes považuji za velkou a nezaslouženou čest. Vždyť kolik je v ČR vynikajících DXerů, kteří by měli dostat přednost! Na dolním snímku ve vysílacím studiu někdejšího karlovarského Rádia Diana.
♦ 
Něco snad unikátního  na konec: Krátká ukázka z jednoho Radiomonitoru(č. 34), který byl v éteru 10. ledna 1986. Na začátku anglická identifikace stanice,  následuje úryvek  z  informace  o projevu jednoho z vynikajících DXerů té doby, Victora Goonetillekeho ze Srí Lanky, na zasedání Evropské DX rady ve Stockholmu.
A docela na závěr této přílohy malá zvuková ukázka začátku českého DX pořadu, který jsem zkušebně připravoval(textovou část) pro československé oddělení Radia Canada.  Tento byl vysílán 30. 11. 1984, hlasy patří dvěma redaktorům čsl. sekce - snad si jejich barvu někdejší posluchači relací Kanada volá Československo  rádi připomenout.

↓ 

(Konec seriálu)

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00