Krize v Torontu: Nový domov bez šéfredaktora(aktualizováno 1. 9.)

pondělí 1. září 2008 16:15

• Krajanská komunita v Torontu, sdružená okolo Masarykova ústavu a jím vydávaného prestižního čtrnáctideníku Nový domov, prožívá v těchto dnech kritické období. Názorové neshody mezi členy mediální rady Masarykova ústavu a šéfredaktorem Nového domova Janem Rotbauerem, které už nějaký čas doutnaly pod povrchem, vyústily v srpnu 2008 v  šéfredaktorovu rezignaci a vyvolaly otázku, co bude s Novým domovem dál.

Pragmatik by řekl, co je v tom za problém. Prostě se najde nový šéfredaktor a noviny budou vycházet dál. Každý je přece nahraditelný. A v tom je právě ta potíž, že není. Tedy přesněji, nějak nahraditelní jsme všichni, ale … každý z nás je unikátní originál a pokud z nějakého místa odejde, nikdy už to nebude takové jako předtím.

 

Opustí-li místo šéfredaktora člověk, který (tištěné)noviny za tři roky svého působení významně pozvedl, vytvořil jejich velice dobrou elektronickou podobu a přidal ještě něco navíc, pak jeho odchod může hodně znamenat – myšleno v negativním smyslu pro periodikum a čtenářskou obec. Nástupce bude mít sice na co navázat, otázka ovšem je, zda se mu vysokou úroveň novin podaří také udržet.

 

Pojďme ale od obecného rozumování ke konkrétní kauze. Měl jsem tu čest být jako spolupracovník Nového domova v Evropě na jeden den hostitelem Jana Rotbauera během jeho červencové(a částečně srpnové) návštěvy staré vlasti. Setkání se neuskutečnilo, jak bylo původně uvažováno, v Praze, ale v Karlových Varech. Když jsme se během vydařeného odpoledne posadili pod Dianu(lázeňská rozhledna), Jan prozradil, že ho po návratu do Toronta čeká důležité rokování s členy mediální rady Masarykova ústavu, a pokud dojde na nejčernější scénář, mohlo by se stát, že by na místo šéfredaktora rezignoval. Nicméně večer jsme se loučili s nadějí, že k tak drastickému kroku nebude nutné sáhnout.

 

Další dny bohužel ukázaly, že nadějí se dá žít pouze tak dlouho, dokud ji tvrdá realita nemilosrdně nepřeválcuje.

 

Co tedy následovalo? Bylo by samozřejmě možné celé to zde převyprávět, ale proč chodit ke kovaříčkovi, když je nablízku sám mistr kovář. Autentické svědectví je k nalezení na webu CanadianCzech.com. Tam se dozvíte vše podstatné a můžete si na celou věc vytvořit vlastní názor.


O dalším dění kolem Nového domova budete na blogu Pohledy a postřehy informováni.

 

Aktualizace 14. a 15. 8. 2008

Zatímco na serveru CanadianCzech.com se objevil anglicky psaný dopis Josefa Čermáka (jedné z klíčových exilových osobností, kterých se současná krize kolem Nového domova významným způsobem týká) předsedovi Masarykova ústavu Robertu Tmejovi-viz tamtéž, lidé, kteří na zmíněném serveru podpořili Jana Rotbauera, obdrželi v emailové korespondenci obsáhlé stanovisko druhé strany - ředitelské rady Masarykova ústavu, zjevně sestavené manželi Kottovými. Protože autor tohoto blogu je mezi adresáty a zastává názor, že internet je otevřené a svobodné médium, a také proto, aby bylo učiněno zadost žurnalistické zásadě, že musí být slyšena i druhá strana, rozhodl se v dobré víře toto stanovisko Masarykova ústavu zveřejnit. Ne však nadlouho, a to z čistě technických důvodů: 15. srpna 2008 se objevilo na webu CanadianCzech.com , spolu s přibývajícími reakcemi na podporu Jana Rotbauera.

 

Aktualizace 23. 8. 2008

 

Na webu Nového domova. který byl v minulých dnech občas nedostupný, se objevila informace, že je v rekonstrukci. V současné době není jeho archiv přístupný, znovu k dispozici bude(web i archiv) na začátku září 2008. --- Současně na webu Masarykova ústavu v Torontu, v odkazu Noviny, došlo ke změně ve funkci(šéf)redaktora. Místo Jana Rotbauera, o jehož odstoupení píšeme výše, se objevilo jméno Alena Kottová. Pouze v anglické verzi webu je paní A. Kottová uvedena jako "interim editor", tedy prozatímní redaktor. Znamená to, že vydavatel novin(Masarykův ústav) bude hledat za Jana Rotbauera plnohodnotnou náhradu? Vyčkejme a uvidíme. --- Nové příspěvky zjištěny též na blogu Nového domova. Příslušné www odkazy viz ZDE .

 

Aktualizace 1. 9.  2008

LN-BB-newND1.jpg

Jak bylo avizováno, elektronická verze Nového domova s prvním dnem měsíce září skutečně spuštěna. Jedná se o docela jinou grafickou a také obsahovou podobu, než jak ji zavedl bývalý šéfredaktor Jan Rotbauer.  Jinak je také pojat archiv Nového domova, který zatím nabízí odkaz na poslední dvě čísla(15 a 16/2008) - a co je nejpodstatnější, již zřejmě nejsou v platnosti původní přístupová hesla pro předplatitele a autory a o vydání nových je nutné požádat redakci.  Nový web Nového domova je po kliknutí k dispozici ZDE .


 

 


Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00