Z krajanské komunity: Vyšel Nový domov 15/2008

pondělí 25. srpen 2008 21:25

• Na začátku posledního srpnového týdne dorazilo z druhé strany Atlantiku do českých poštovních schránek nové číslo torontského krajanského periodika Nový domov. Vzhledem k dramatickým událostem, k nimž ve stejném měsíci došlo v souvislosti s rezignací dosavadního šéfredaktora Jana Rotbauera(podrobně o nich referuji v příspěvku Krize v Torontu …. v rubrice Krajané v Kanadě), se to mohlo jevit jako poněkud překvapivé, nicméně je to tak: Nový domov personální změnu ve svém vedení přestál a vše nasvědčuje tomu, že bude svým čtenářům bez přerušení sloužit dál. Což je bezpochyby dobrá zpráva.

První vydání „porotbauerovské“ éry má číslo 15/2008. Vyšlo 18. srpna 2008 a na jeho 12 stránkách najdeme tento obsah:


Úvodní strana: Jak ten čas letí aneb Vzpomínky na Pražské Jaro 1968/Dr. Josef Skála, Vancouver

 

LN-BB-newnd1508.jpg


Strana 2: Úvodník --- Společenský kalendář


Strana 3: Dopisy čtenářů: Jiří Grosman


Strana 4 a 5: Ze vzpomínek krajanů na rok 1968: Šťastně načasovaný srpnový odchod/Miloš Šuchma --- Otřesená víra/Alena Kottová


Strana 6: Prague Spring 1968(English)


Strana 7: Ohlédnutí za A. Solženicynem-přetištěno z deníku Globe and Mail(English) --- Vzpomínkové setkání --- Prohlášení Masarykova ústavu vyjádřující sympatie a podporu gruzínskému lidu(English)


Strana 8 a 9: Zpravodajství ze staré vlasti


Strana 10: Klimatizace/Stanislav Moc


Strana 11: poslední ohlédnutí za Jerry Kytlem/Josef Čermák --- Informace o zápisu do české školy --- Křížovka


Poslední strana: Krajanský kalendář


V tiráži tohoto vydání Nového domova je jako nástupkyně Jana Rotbauera ve funkci (šéf)redaktorky uvedena Alena Kottová. V platnosti je tento elektronický kontakt: novydomov@masaryktown.org.


Zájemcům o návštěvu internetových stránek Nového domova připomínám, že v současné době jsou ve výstavbě. K dispozici budou opět na začátku září.Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00