Pozvánka do rodiště krále Miroslava

úterý 26. srpen 2008 23:14

• Letošní poslední prázdninová neděle se zařadí k nejvýznamnějším dnům v novodobých dějinách krušnohorského Nejdku. Po dlouhých desetiletích devastace a následném obnovitelském úsilí, jehož jsme byli svědky v několika posledních letech, dojde k slavnostnímu znovuvysvěcení tamní křížové cesty. Stane se tak v roce 150. výročí jejího vzniku.

Duchovní matkou nejdecké křížové cesty, krušnohorského unikátu vypínajícího se terasovitě nad korytem řeky Rolavy, je Anna Häcklová. Vdova po místním bohatém měšťanovi odkázala na její vybudování značný finanční obnos – 20 tisíc rýnských zlatých. Její přání nezůstalo nevyslyšeno, třebaže od myšlenky k realizaci uplynulo osmnáct let. Nejdecká křížová cesta byla slavnostně vysvěcena 24. října 1858.


Dílo, které někdejší obyvatelé Sudet s láskou zbudovali a v dalších pokoleních uchovávali pro potomky, nechaly generace, které je po poválečném odsunu vystřídaly, postupně zdevastovat. A když už nebylo co zničit a ukrást, torzo křížové cesty beznadějně chátralo. Pak se ale v rodišti Vladimíra Ráže(1. 7. 1923), pohádkového krále Miroslava z filmového vyprávění o pyšné princezně, událo něco, co můžeme označit jako zázrak dobré vůle.


Na sklonku minulého století si nevelká skupina lidí kolem bývalého starosty Milana Michálka stanovila cíl, který se zpočátku zdál být hodně vzdálený: úplnou obnovu všech čtrnáct zastavení křížové cesty. Vzniklo sdružení Jde o Nejdek, podobně jako před půldruhým stoletím byl vytvořen nezbytný nadační fond. Následovala několikaletá mravenčí práce, provázená úspěchy i nezdary, a především nezměrným úsilím těch, kdo byli ochotni dát na oltář dobré věci svůj čas a vědomosti. A vlastně ještě něco navíc – entuziasmus, bez něhož by náš region byl o jednu obnovenou památku chudší. Právě díky tomuto zapálení jednotlivců pro věc prospěšnou všem se může naše společnost jako celek podívat symbolicky dávným stavitelům nejdecké pamětihodnosti zpříma do očí. Už nejsme národem kazisvětů. Obnovou této horské křížové cesty jsme se znovu přihlásili mezi civilizované obyvatele Evropy, kteří příkladným skutkem těch lepších mezi námi dokázali, že ctí hodnoty vytvořené v minulosti.


Až tuto neděli(31.8. 2008) dopoledne(začátek slavnosti je v 10 hodin) plzeňský katolický biskup František Radkovský začne světit jednotlivé kapličky připomínající Kristovo umučení, na jejichž obnově se podíleli nejdečtí výtvarníci Heřman Kouba a Stanislav Nádeníček, budou návštěvníci slavnosti svědky něčeho víc než jen formální církevní ceremonie. Bude to akt nápravy zla spáchaného za tichého souhlasu minulého režimu a splacení dluhu těm, kdo nám kdysi v dobré víře odevzdali dobré dílo. Poslední srpnová neděle v Nejdku se také ponese ve znamení výzvy: dobré dílo nestačí obnovit, ale je nutné je také zachovat.


A to je, v širším slova smyslu, osobní úkol pro každého nás.

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00