Předvolební Karlovy Vary: Chytrá horákyně má co dohánět

úterý 30. září 2008 08:56

• Je to přirovnání otřepané, ale pravdivé. Když něco vypadá jako králík, panáčkuje jako králík, dupe jako králík a páchne jako králík, máme plné právo myslet si, že je to králík. Co ale soudit o níže popsané brožuře, která na nás vypadne z poštovní schránky v čase lítého předvolebního boje?

Na svatého Václava jsem se vracel z víkendového pobytu v Praze a už zdálky bylo zřejmé, že schránka přetéká. Ne že bych měl tolik soukromé korespondence, ta se před časem z velké většiny přesunula na internet a její místo zaujaly reklamní a v pravidelných cyklech předvolební tiskoviny. Nemám nic proti jedněm ani druhým. Naopak. Jsem srozuměn s tím, že obojí patří k systému, o který jsem v listopadu 1989 svým hlasem sametového pěšáka usiloval. Nazývá se demokratický kapitalismus.


Jenomže i ten, ba právě ten se musí řídit psanými i nepsanými pravidly a etickými  principy. Což jistě platí, nebo alespoň by mělo platit, i pro předvolební tiskoviny. A zde je zakopán pes.


Datum krajských voleb  se blíží a dá se očekávat, že v poště bude přibývat propagandistických materiálů. Kandidující subjekty se budou předhánět v originalitě a duchaplnosti, což našinec uvyklý ledasčemu jistě bez úhony přežije. Pokud je přitom dodržováno pravidlo „každý za své“, můžeme nad větší či menší nápaditostí tvůrců předvolebních lákadel mávnout rukou.


Nad čím ovšem mávnout rukou nelze, je zmíněná brožura -  svého druhu speciální menu podávané v rámci předvolebního svatováclavského posvícení. Nese název 4 roky za námi. Na titulní straně je velký, bezmála 27cm snímek hejtmana (kandidujícího za ODS), nad ním předvolební heslo téže strany. Dole odkaz na webové stránky jak kraje, tak hejtmana – ty druhé jmenované jsou dobře známé z jeho předvolebních billboardů.


Cestou k výtahu, aniž bych  brožuru stihl prolistovat, mě napadlo, že půjde o další z  řady předvolebních tiskovin, tentokrát z propagandistické dílny ODS. Pak jsem ale zjistil, že nikde v  časopise se nevyskytuje zmínka o ODS; stejně tak chybí její logo. Z toho by se dalo dovodit,uvažoval jsem, že se nejedná o volební agitaci ve prospěch občanských demokratů, nýbrž o hejtmanovo osobní ohlédnutí za končícím volebním obdobím s výčtem úspěchů jím vedené krajské koalice. S takovýmto výkladem by člověk mohl i souhlasit, kdyby …. Kdyby na 67 fotografiích uvnitř brožury nebyl hejtman vyobrazen na celé pětině z nich a kdyby na nich nechyběli jeho náměstci – koaliční partneři. Takto vzniká vizuální dojem, že zásluha za dosavadní úspěchy, jichž bylo v onom regionu dosaženo, a které jsou v brožuře dopodrobna vyjmenovány, náleží pouze hejtmanovi, potažmo jeho politické straně. Což vzhledem k tomu, že v kraji nevládne ODS sama, ale v koalici s ČSSD, jako příklad férového jednání rozhodně nepůsobí. Zejména před volbami.


A to jsem pominul nepominutelné, že totiž, jak jsem se dočetl v regionální příloze deníku MF Dnes, byla brožura vytištěna za peníze kraje. Chytrá horákyně by se od autorů tohoto nápadu mohla učit. Vydat materiál, který až na detaily nese všechny znaky(rafinovaně skryté) agitace ve prospěch ODS, a přitom do něj z pokladny téže strany neinvestovat ani korunu, vyžaduje mimořádně velký nedostatek smyslu pro to, čemu říkáme fair play.


Zkrátka a dobře, ODS v Karlovarském kraji – o ní je v tomto příběhu řeč - se zase jednou snaží veřejnost přesvědčit, že i když něco vypadá jako králík, panáčkuje jako králík, dupe jako králík a páchne jako králík, že to králík v žádném případě není. Těžko soudit, co všechno si ODS od tohoto špatně maskovaného podvůdku slibuje. Lámat si s tím hlavu nemá smysl, nemáme-li to čirou náhodou jako politologové v náplni práce. Smysl naproti tomu má si tuto zkušenost zapamatovat. Přinejmenším do nejbližších krajských voleb.


Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00