Fotopozvánka: Čertovy hlavy, Klácelka, Kokořín a všudypřítomná mlha

pondělí 13. říjen 2008 22:26

• Co s načatým víkendem? Tuto otázku jsme v širším rodinném kruhu řešili v sobotu 11. října 2008. Volba padla na Želízy. Že tuto obec neznáte? Pak jste na tomto blogu správně.

Z Prahy jsme se vydali do Mělníka a zde odbočili ve směru na Českou Lípu. Projeli jsme Liběchovem a v malé obci Želízy nás vítala cedule Čertovy hlavy. První cíl našeho putování.


Čertovy hlavy jsou považovány za největší sochařské dílo pod širým nebem na území ČR. Jsou dílem Václava Levého, pozdějšího prvního učitele J. V. Myslbeka. Mohutné skalní skulptury se nacházejí v lesní galerii v poměrně prudkém kopci nad obcí. Patří jim první sada této fotokolekce.

LN-BB-koko01.jpg

... psa nevlastníme. Přesto jsme byli vřelým přijetím dojati

 

LN-BB-koko02.jpg

... říká se: Čert mu věř. V tomto případě ale ironie není na místě

 

LN-BB-koko03.jpg

... to jsou ony. Před nimi pro srovnání desetiletá dívka

 

LN-BB-koko04.jpg

... hlavy v přiblížení

 

LN-BB-koko05.jpg

... skalní průrva

 

LN-BB-koko06.jpg

... tajemné přírodní zátiší

 

LN-BB-koko07.jpg

... pohled na vrchol hlav. Vpravo turistky tří generací

 

Václav Levý(1820-1879) nevytvořil pouze Čertovy hlavy, ale řadu dalších pískovcových plastik a reliéfů. Na protějším kopci se nachází malá jeskyně Klácelka(název jí dalo příjmení spisovatele F. M. Klácela, jehož bajka Ferina lišák byla pro sochaře Levého částečnou inspirací k některým vyobrazením uvnitř jeskyně) s nevelkým nádvořím zvaným Blaník. Zde jsou ztvárněni husitští vojevůdci Jan Žižka a Prokop Holý, vůdce blanického vojska Zbyněk ze Zásmuk, spící blaničtí rytíři a trpaslíci, jež pro ně kovají zbraně.

 

LN-BB-koko08.jpg

... cestou po modré značce ke Klácelce. První varování

 

LN-BB-koko09.jpg

...  rokle

 

LN-BB-koko10.jpg

... skalní kalich

 

LN-BB-koko11.jpg

... Zbyněk ze Zásmuk

 

LN-BB-koko12.jpg

... Jan Žižka z Trocnova

 

LN-BB-koko15.jpg

... vlevo Žižka, vpravo Prokop Holý, dvě velké osobnosti XV. století. Před nimi dívka ze století jednadvacátého

 

LN-BB-koko16.jpg

... pohled na Jana Žižku z jeskyně Klácelka

 

LN-BB-koko13.jpg

... trpaslíci kovající zbraně pro blanické rytíře

 

LN-BB-koko14.jpg

... takhle vypadá spící blanický rytíř

 

LN-BB-koko17.jpg

... jiný záběr kamenného kalicha

 

LN-BB-koko18.jpg

... podzimní mlhy nad Klácelkou

 

Naší poslední zastávkou před návratem do metropole byl hrad Kokořín. Měli jsme ovšem smůlu. Hustá mlha se onoho dne rozplynula dlouho po našem odjezdu. I tak ale výlet stál za to. Třeba bude inspirací i pro vás ...

 

LN-BB-koko31.jpg

... vstupní most

 

LN-BB-koko30.jpg

... studna(72 m) pod vstupním mostem

 

LN-BB-koko29.jpg

... vstupní brána s mostem

 

LN-BB-koko28.jpg

... pohled od vstupu k nádvoří

 

LN-BB-koko19.jpg

... pohled z nádvoří na hlavní obrannou věž(37,5 m) a menší věž

 

LN-BB-koko20.jpg

... hradní palác

 

LN-BB-koko21.jpg

... hradní paní s květinami

 

LN-BB-koko22.jpg

... malá věž a hradní palác

 

LN-BB-koko27.jpg

... vstup do obranné věže se zvedacím mostem

 

LN-BB-koko24.jpg

... pohled od vchodu obranné věže. V pozadí dva rusky mluvící turisté

 

LN-BB-koko23.jpg

... obranná věž

 

LN-BB-koko25.jpg

... pohled z obranné věže na hradní palác, malou věž a nádvoří

 

LN-BB-koko26.jpg

... kužel na horní plošině obranné věže

 

LN-BB-koko32.jpg

... rozloučení s Kokořínem. Obranná věž a hradební cimbuří

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00