Pohled do severoamerického a židovského kalendáře

sobota 1. listopad 2008 20:21

• Měsíc: Listopad 2008

Druhého listopadukonec letního času v USA a některých provinciích Kanady


Čtvrtého listopaduElection Day/Den volby amerického prezidenta a viceprezidenta


Jedenáctého listopadu – v Kanadě Remembrance Day/Den památky padlých, v USA Veterans Day/Den válečných veteránů


Dvacátého sedmého listopadu – v USA Den díkůvzdání


Dvacátého osmého listopadu – první den židovského měsíce Kislev

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00