Fotopostřehy z Jeruzaléma: Malé Česko a lehký vlak

pátek 26. červen 2009 10:45

• V této minikolekci Lumíra Hanuše, mého jeruzalémského spolupracovníka, vědeckého pracovníka na tamní Hebrejské univerzitě, nadšeného horolezce a fotografa, si všimneme několika zajímavostí na ulici Jaffo a také se na okamžik se zastavíme na pěší zóně v sousední ulici Ben Jehuda. Vysvětlíme si pojem lehký vlak a jako bonus nabídnu zájemcům jeden exkluzivní tip – něco, co na internetu nejspíš neviděli a když ano, tak rozhodně ne s českým průvodním textem.

LN-BB-jafo01a.jpg

... ve stínu chodníku ulice Jaffo (někdy používáme český ekvivalent Jaffská ul.) na nás vykukuje název Bohemia. Podívejme se blíž

 

LN-BB-jafo02a.jpg

... vývěsní štít nad vchodem. Pod nápisem Bohemia je na bílém podkladu hebrejské sousloví Čechia Hakatana - Malé Česko. Je zřejmé, že jde o prodejnu. Ale čeho?

 

LN-BB-jafo03a.jpg

... inu, čeho jiného. Skla a porcelánu, jak napovídá pohled do výlohy

 

LN-BB-jafo04a.jpg

... detail nápisu nad výkladní skříní. I s chybou v ruském označení země původu zboží

 

LN-BB-jafo05a.jpg

... jeruzalémská Jaffská ulice je jednou z těch, kudy povede budovaná tramvajová linka č. 1

 

LN-BB-jafo06a.jpg

... při rekonstrukci domů zůstavají původní průčelí zachována. (Maně si vzpomínám, že podobně byl nedávno "přestavěn" v Karlových Varech jeden z architektonicky vzácných lázeňských hotelů. Byl z toho docela velký mediální poprask)

 

LN-BB-jafo07a.jpg

... jiný pohled na Jaffskou ulici, kde je patrné staveniště tramvajové dráhy, o níž najdete pár podrobností níže v modrém textu

 

LN-BB-jafo08a.jpg

... a ulice Jaffo s tramvajovým staveništěm ještě jednou a v této kolekci naposledy

O jeruzalémské tramvajové dopravě platí rčení "co se vleče, neuteče". Výstavba pokračuje spíše hlemýždím než tryskovým tempem, nicméně, abychom použili další lidovou moudrost - kdo si počká, ten se dočká. A dočkat by se obyvatelé a návštěvníci Jeruzaléma měli v roce 2011 ...

Tato premiérová tramvajová linka by měla začínat v lokalitě Pisgat Zeev na severovýchodním okraji izraelské metropole (pro znalce mapy Jeruzaléma severně nad horou Scopus) a pokračovat k jihu právě na ulici Jaffa, po ní k západu k centrálnímu autobusovému terminálu a po unikátním "strunovém mostě" - tomu bude věnovat samostatnou kolekci aktuálních snímků v příštích dnech - a Herzlovou ulicí do čtvrti Bejt Hakerem.

Přísně technicky vzato nejedná se o klasickou tramvajovou dopravu, ale o její variantu, které se v anglicky mluvících zemích říká rail train - lehký vlak, což přejala i hebrejská terminologie. Jeruzalémská tramvajová doprava nese druhové označení rakévet kala - tedy onen lehký vlak. V české literatuře se setkáme s výrazem rychlodrážní tramvaj. Nutno ovšem podotknout, že pro tento druh dopravy je charakteristická zcela oddělená kolejová dráha od ostatního silničního provozu, což ovšem v jeruzalémském případě není tak docela splněno. Nicméně označení lehký vlak zůstává.

 

 

Na zbývajících třech snímcích se zastavíme na přilehlé ulici Ben Jehuda, abychom zaznamenali praktickou verzi sloganu Hudba sbližuje aneb lidové veselí na pěší zóně.

 

LN-BB-jafo09a.jpg

 

LN-BB-jafo10a.jpg

 

LN-BB-jafo11a.jpg

 

 

TIP

Máte-li zájem shlédnout exkluzivní fotofejeton Lumíra Hanuše z výstavby jeruzalémské tramvajové linky č. 1, klikněte SEM

 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00