Apollo 11: Král David na Měsíci

pátek 17. červenec 2009 13:32

•   Čtyřicáté výročí přistání prvních lidí na Měsíci, které připadá na 20. července 2009, se jistě stane vítaným tématem pro naprostou většinu sdělovacích prostředků. Právem. Jedná se bezpochyby o jeden z nejvýznamnějších počinů člověka od okamžiku, kdy byl vyhnán ze zahrady Eden a musel se v jistém smyslu začít starat sám o sebe. A přitom používat to, čím ho Stvořitel vybavil – rozum, um, dovednost, inteligenci, smysluplný úsudek.  

 

Na velikosti nezáleží


Součástí lunární mise Apolla 11 byl také malý, docela nenápadný disk. Rozměrově odpovídal americké půldolarové minci. Ta má v průměru necelých 31 milimetrů. Na rozdíl od ní byl ale celý z křemíku. Elektronicky do něj bylo vepsáno Poselství dobré vůle z planety Země.


Sestává z krátkých prohlášení čtyř amerických prezidentů (Eisenhowera, Kennedyho, Johnsona a Nixona), seznamu představitelů NASA, Sněmovny reprezentantů, Senátu a příslušných kongresových komisí a podkomisí, které měly s projektem Apollo co do činění.


Kromě toho byly na disk zaneseny krátké pozdravy od světových státníků ze Západu i Třetího světa – a výjimečně, v případě Rumunska, Jugoslávie a polského velvyslance v USA, také z komunistického Východu.


Procházíme-li seznam hlav států či šéfů vlád, na některá jména, zejména těch déle vládnoucích, si ze svého mládí jistě vzpomeneme.


Jako by na nás dýchl zeměpis školních let: Král Záhir, prezident Čankajšek, arcibiskup Makarios, císař Haile Selassie, šáh Rezá Pahlaví, premiérka Gándhíová, prezident Markos, papež Pavel VI.


Slovo o Měsíci na Měsíci


Je mezi nimi i Zalman Šazar. Muž, jenž v době  mise  Apolla 11 sloužil Státu Izrael jako jeho třetí prezident.


Jeho poselství je krátké. Obsahuje toliko jednu větu, která ale představuje spojnici mezi moderní současností a starobylou minulostí, jež sahá až k prezidentovu velkému předchůdci - Davidovi synu Izai, druhému králi Izraele. To vše je rámováno majestátem Všehomíra. Zalman Šazar si totiž vybral myšlenku z jednoho z Davidových žalmů:


Od prezidenta Izraele z Jeruzaléma s nadějí na „hojnost pokoje, dokud Měsíc nezanikne“. (Žalm 72,7)


Těžko říci, co se Davidovi honilo hlavou, když za vlahých nocí sledoval z terasy sídla jeruzalémských králů úplněk Luny. Určitě mu ale na mysl nepřišlo, že jednou budou, vysoko ve vesmírné dálavě, zapsána jeho slova o tomto nebeském tělese.


Je příjemné vědět, že tomu tak je. Všichni, kdo mají rádi Izrael, krále Davida a jeho Žalmy, si to 20. července jistě rádi připomenou.
 

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Lubomír Stejskal

Ročník 1956. Nejen internetový publicista, odkojený psaným i mluveným slovem, k jehož kultivované podobě chová hlubokou úctu. Vždyť ... na počátku bylo Slovo. Nejoblíbenější relax: Fotografování ryb pod hladinou Rudého moře. Od 11. 7. 2012 jsem aktivní na blogu iDNES.

REPUTACE AUTORA:
0,00